The Explorers

The Explorers Complete Edition (Tagalog)
By
Series: The Explorers, Book 1. Price: Free! Words: 195,820. Language: Tagalog (Filipino). Published: September 6, 2014. Category: Fiction » Adventure » Action
Ang grupo ng mga maalamat na mandirigmang Explorers ay ang tagapag-alaga, tagapaglingkod, at tagapagtanggol ng mundo at ng buong kalawakan sa ngalan ni Haring Jethro. Subalit labing-apat lamang sa piling grupo ang ipinagkatiwala ng hari ng mga diyos na maging tagapagmana ng kanyang mga elemento upang panatilihin ang kaligtasan ng mundo mula sa panganib at pagkawasak.