Nonfiction » Relationships and Family » Friendship

காணாமல் போன நண்பர்கள்
Price: Free! Words: 15,840. Language: Tamil. Published: September 14, 2015. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
உறவுகள் நம் தலை மேல் சுமத்தப்பட்டவை. அவை பாரங்களாகவும் இருக்கலாம்; அல்லது சுகமான சுமைகளாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் நம் நட்புகள் நாம் தேடித் தேடி பொறுக்கி எடுத்த பொக்கிஷங்கள். வாழ்கையை மறுபடியும் ரீ-வைண்ட் செய்யும் இந்த முயற்சியில் ஒவ்வொரு நண்பனையும் மீண்டும் சந்தித்தேன்… அவர்களோடு விளையாடினேன் … சண்டையிட்டேன் … விவாதித்தேன். அவை எல்லாவற்றையும் உங்கள் முன்னால் படைக்கிறேன் …
Io Dico Ciao Ciao
You set the price! Words: 30,270. Language: Italian. Published: July 13, 2015. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship, Nonfiction » Relationships and Family » Conflict resolution
Due ragazze di origine italiane, ma nate nel Borneo, raggiunta la maggiore età ritornano in Italia ma varie disavventure le costringono a tornare indietro dai loro genitori.
Friends for a Reason… For a Season… And for a Lifetime - Book 1
Price: Free! Words: 5,860. Language: English. Published: April 15, 2015. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
The information contained in this E-book is about the encounters I have with friends and/or acquaintances. The events and/or situations mentioned and discussed in this E-book are not intended to offend any person or individual, the main objective of this E-book is to share the values and lessons I have gained from my past experiences in life’s journey.
Encounters 5
Price: Free! Words: 3,310. Language: English. Published: March 22, 2015. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship, Fiction » Humor & comedy » General
(5.00 from 1 review)
What did you want to be when you grew up? Encounters 5 contains the story, Que Sera, Sera, a humorous peek at a girl's childhood dreams. It is a baby boomer looking back at her life, educational for the non boomers and nostalgic for the rest of us.
Yo Digo Adiós
You set the price! Words: 31,930. Language: Spanish. Published: February 22, 2015. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
Me imagino con la historia de Anna y Lucia, dos chicas de origen italiano, quien descubriendo una historia de amor entre sus padres, decidió salir y llegar a Italia. Aquí hay una sociedad muy cerrada resultando en gran dificultad para adaptarse y hacer conocimiento. Se ven obligados, por último, para regresar de sus padres.
Time and Knitting
Price: Free! Words: 1,290. Language: Commonwealth English. Published: August 23, 2014. Categories: Essay » Literature, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
Kairos time passes more slowly than tempus fugit, or time that flies and knitting circles that are now replacing yoga classes, are helping women to regain Kairos time. Knitting forces people to sit down and relax and concentrate on the work in hand, while the clickety-clack of knitting needles,the soft murmur of voices and the tinkling of tea cups, completes the happy scene.
Farewell Old Girl
Price: Free! Words: 630. Language: Commonwealth English. Published: June 19, 2014. Categories: Fiction » Historical » Australia & New Zealand, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
(4.00 from 1 review)
FREE - We shared an endless summer of adventure and fun, she was an icon of freedom and was now gone. A true story.
Two Marketing Buddies Walk Into Buddha
Price: Free! Words: 201,320. Language: English. Published: April 15, 2014 by Brandhome. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Marketing, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
Two international top marketers meet in a bar. They start talking... and they see in each other a passion for brand marketing. For a whole year, they bombard each other with ideas on the meaning and future of brands, marketing, the world and life. This book is the fascinating story of their intense dialogue written in a unique storytelling style and at the speed at which they live their lives.
Sheikh Ahmad Al Qarawi: A Great Master...A Great Friend...A Great Person
Price: Free! Words: 5,840. Language: English. Published: March 16, 2014. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
(5.00 from 1 review)
The information contained in this e-book is about the story or events which I have seen and observed with Sheikh Ahmad Al Qarawi in dealing with people. All the information and details in all the entire pages are based on the discussions and interactions I had with him and with his friends. The events and/or situations discussed in this e-book are not intended to offend any person or individual.
New Dog Checklist
Price: Free! Words: 8,350. Language: English. Published: February 25, 2014. Categories: Nonfiction » Home and Garden » Pets & livestock, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
New Dog Checklist. All you need to know and do when you get a new Adult Dog. Edition 6. In Checklist format to tick off. Convenient and concise! "Down to Earth Real Advice - Must Read", "Essential for bringing a new member into your pack", "Packed with information you can use and will save you time, money and energy" - A comprehensive but concise eye opener. Better check this Checklist now.
New Puppy Checklist
Price: Free! Words: 6,720. Language: English. Published: February 7, 2014. Categories: Nonfiction » Home and Garden » Pets & livestock, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
(5.00 from 1 review)
New Puppy Checklist. All you need to know and do when you get a new puppy. Edition 6. In Checklist format to tick off. Convenient and concise! "It has a LOT of information, gets right to the point and helps you to not fail" - A comprehensive but concise eye opener. Make sure your puppy becomes the dog you always wanted. Better check this Checklist now.
Poems of Love
Series: Sailor Poet - Suite One, 1 of 1. Price: Free! Words: 9,790. Language: British English. Published: December 15, 2013. Categories: Fiction » Poetry » U.K. Poetry, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
(5.00 from 1 review)
Charles Wylie, a British sailor/poet, has finally succumbed to pressure from family and friends to publish eighteen years worth of verses about Love, Friends, Mystery, Nature, Parting and Grief, Faith and Family, Fun, Heroes and Indignation, and The Sea in nine eBooks - of which this is the first, about Love. There are author's comments before each one to enlarge the reader's experience. Welcome!
That Changes Everything!
Price: Free! Words: 65,770. Language: English. Published: October 10, 2013. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship, Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
I have found that the journey of life is full of ups and downs with many aspects of joy, pain, hope, and frustrations as we journey through the multiple decisions and consequences that follow. How we handle those hills and valleys is as unique as life itself. Maybe my story will give insight to many mistakes and perhaps even provide a chance to glean some wisdom from the victories.
Seven Ways to Meet People - Before They Know What Hit Them!
Price: Free! Words: 4,800. Language: English. Published: April 9, 2013. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Dating, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
It isn't always easy to meet new people when you are traveling - especially if you aren't fluent in the local language. Here, you will find seven useful ways to meet people wherever you are, without ending up looking like a complete fool! Written with a touch of humor, this book is sure to have at least one method you can use successfully to expand your circle of friends, or even find a lover...
Toxic Friends and Other Friendships (A Family and Relationship Guide)
You set the price! Words: 4,290. Language: English. Published: March 31, 2013. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship, Nonfiction » Relationships and Family » Dysfunctional relationships
Toxic Friends and Other Friendships is a valuable family and relationship guide for anyone who has ever been a friend or had a friend. That includes friends within your own family, as well as the people you share no kinship or blood with. Prepare to read and enjoy helpful advice about toxic and genuine friendships.
Tears That Worth
Price: Free! Words: 2,490. Language: English. Published: December 24, 2012. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
This is a real story happened in my life, which I thought i could share it.
How To Cope With Loss
Price: Free! Words: 1,370. Language: English. Published: October 6, 2012. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Healing
(5.00 from 2 reviews)
Back in 2001; I was invited to a Christmas party for my first holiday, being away from my mom and dad. I felt out of place. I enjoyed this Christmas party. It was a lot of fun. It was the first time I have been away from my parents. I actually enjoyed his parents. I got along good with them. It felt wonderful to belong to a family.
Uncle
Price: Free! Words: 1,010. Language: English. Published: July 17, 2012. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
An uncle recalls a defining evening with a struggling nephew, who shares his name.
A Tribute to The Cellar Door Piano Bar
Price: Free! Words: 15,880. Language: English. Published: May 28, 2012. Categories: Nonfiction » Entertainment » Music, Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
Lee St.Clair Gabor entertained from 1979 to 1983 at The Cellar Door Piano Bar on Stella Link in Houston, Texas. Memories of the "Cellar Door Family" and events at the club are featured in this tribute.
A Tribute to the PIGs Clubs of Madison WI and Houston TX
Price: Free! Words: 3,200. Language: English. Published: May 25, 2012. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Friendship
The PIGs Clubs offered a way for nice people to enjoy camaraderie and good meals as well as fun events. It began in Madison, Wisconsin, when Lee St.Clair Carlson Gabor entertained at the Edgewater Hotel and continued in Houston, Texas, when Lee entertained at the Cellar Door on Stella Link.