Nonfiction » Religion and Spirituality » Education

The Cosmic Machiavelli - A Mild & Wild Chat with the Brilliant Celestial Mechanic
By Thejendra B.S
Price: $4.99 USD. Words: 131,970. Language: English. Published: January 20, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
(3.00 from 1 review)
Have you ever blamed or criticized God for something bad that happened to you? Do you feel like confronting and taking Him to task for all the rubbish that is happening around? Are you baffled by the collective silence of our benevolent gods from all the rival religions? Then look no further. Read this world's most unique book and never blame poor god again.
Mektûbât Tercemesi
By Ahmed Fârûk
Price: Free! Words: 194,590. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
Fâideli Bilgiler
By Ahmed Cevdet Pâşa
Price: Free! Words: 146,400. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.