Nonfiction

Sub-categories: Comics (nonfictional) | Business & Economics | Biography | Inspiration | History | Antiques & Collectibles | Politics and Current Affairs | Health, wellbeing, & medicine | Sports & outdoor recreation | Self-improvement | Religion and Spirituality | Publishing | All sub-categories >>
Introduction to Sociology
By
Price: Free! Words: 82,100. Language: English. Published: July 15, 2010. Category: Nonfiction » Social Science » Sociology
Introduction to college sociology textbook.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Birinci Kısm
By
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 1. Price: Free! Words: 200,470. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
The Master Key System - Complete and Unabridged
By
Price: Free! Words: 62,060. Language: English. Published: February 3, 2012. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
The Master Key System will teach you how to live a successful, rich, and balanced life. Before there was Rhonda Byrne's "The Secret" or Napoleon Hill's "Think and Grow Rich," Charles Haanel created The Master Key System. This book is the foundation of every personal development guru's teachings. We've faithfully recreated the book in it's original format.
Mektûbât Tercemesi
By
Price: Free! Words: 194,590. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
Le origini preistoriche dell'onomastica italiana.
By
Price: Free! Words: 63,980. Language: Italian. Published: August 12, 2010. Category: Nonfiction » Social Science » Anthropology
L'opera offre soluzioni a vecchie perplessità filologiche in relazione ai seguenti argomenti: - Origine dei cognomi italiani e loro tipologia etimologica. - Antroponimi e cognomi d'origine germanica e loro significato etimologico. - Toponimi italiani d'origine longobarda e loro etimologia. 'Editing' molto frequente; si consiglia pertanto di ripeterne ogni tanto il gratuito 'download'.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm
By
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 2. Price: Free! Words: 190,540. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Sociology of the Family
By
Price: Free! Words: 109,570. Language: English. Published: July 15, 2010. Category: Nonfiction » Social Science » Sociology
College textbook for sociology of the family.
Fâideli Bilgiler
By
Price: Free! Words: 146,400. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
By
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,240. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
İslâm Ahlâkı
By
Price: Free! Words: 184,040. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Kıyâmet ve Âhıret
By
Price: Free! Words: 121,750. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Science Fiction, Fantasy and Horror Genre and Rating Guide
By
Price: Free! Words: 263,140. Language: English. Published: May 6, 2009. Category: Nonfiction » Reference » Publishing and books
SH = Scary Horror SF = Science Fiction SI = Shootist SO = Sorcery Fantasy SU = Supernatural Fantasy SL = Sleuth SD = Soldier SE = Speculative SP = Sport SY = Spy ST = Study SP = Superhero SW = Swords Second Position N = Novel C = Collection A = Anthology M = Magazine O = Omnibus S = Short Story E = Excerpt R = Serial X = Non-Fiction Out Of 5 Stars
Butterflies Are Free To Fly: A New and Radical Approach to Spiritual Evolution
By
Series: Butterflies. Price: Free! Words: 118,110. Language: English. Published: September 30, 2010. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
(4.75 from 4 reviews)
When Nicolaus Copernicus discovered the Earth wasn’t the center of the Universe, everything changed. When Frederick Miescher discovered DNA, everything changed again. When quantum physicists discovered our physical universe isn’t real, that it’s a hologram - everything ... wait! Nothing changed - yet. Now "Butterflies Are Free To Fly" offers a new and radical approach to spiritual evolution.
Herkese Lazım Olan Iman
By
Price: Free! Words: 149,520. Language: Turkish. Published: October 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.
Eshâb-ı Kirâm
By
Price: Free! Words: 135,430. Language: Turkish. Published: November 16, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Eshâb-ı Kirâm kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâm arasındaki hadîseler, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd) ın ne olduğu açıklanmakdadır.
Open Source: Evolução e Tendências
By
Price: Free! Words: 63,080. Language: Portuguese. Published: March 22, 2011. Category: Nonfiction » Computers and Internet » Open source
Uma visão da evolução do modelo Open Source, de 2007 até 2011. O livro, através da coletânea de posts do meu blog mostra como o modelo evoluiu de discussões muitas vezes orientadas a motivações ideológicas para uma visão mais pragmática. Hoje Open Source já faz parte do portfolio da maioria das empresas, tanto usuárias quanto das principais produtoras mundiais de software.
Hell Testimonies
By
Price: Free! Words: 151,860. Language: English. Published: March 2, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / General
(1.00 from 1 review)
This book contains several revelations of Hell that God has given to various people around the world. These messages should be taken very seriously. There are many, many people in Hell right now that thought they were right with God but they found out at the moment of their death that they were not, because of sin and disobedience in their lives, and then they found themselves in Hell.
Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn
By
Price: Free! Words: 177,640. Language: Turkish. Published: November 24, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Dört halîfenin ve Eshâb-ı Kirâmın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini menkıbeler ile çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de basdırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. On iki bâb dan oluşmakdadır.
Hak Sözün Vesîkaları
By
Price: Free! Words: 128,930. Language: Turkish. Published: November 11, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Kitabımız Şî’îlik, Ehl-i Beyt, Eshâb-ı kirâm ve Ehl-i Sünnet hakkında bilgiler vermekde, Ehl-i beyt ile Eshâb-ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve şî’îlerin iftirâlarını ilmî olarak cevâblamakdadır. Kitabda İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesi ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi de bulunmaktadır.
The Universal Mind Hypothesis
By
Price: Free! Words: 55,700. Language: English. Published: August 16, 2010 by KL Books. Category: Nonfiction » Science and Nature » Physics
(3.00 from 2 reviews)
So, what is consciousness? Young was blind in half of his visual field when he appeared on NOVA(PBS). But if you threw him a ball from the blind side, he would catch it without knowing what he did. He had blindsight. His brain knew something that he did not. When one's brain acts on its own without the person knowing it, we have a p-zombie. This book is about why we aren't unconscious automatons.