Nonfiction

Sub-categories: Comics (nonfictional) | Inspiration | History | Self-improvement | Business & Economics | Relationships and Family | Publishing | Philosophy | Health, wellbeing, & medicine | General reference | Biography | Antiques & Collectibles | All sub-categories >>
The Power of Focus: How to Exceed Your Own Expectations in Life
Price: Free! Words: 32,220. Language: English. Published: October 12, 2012. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
(4.50 from 2 reviews)
Often in our relentless search for the next latest and greatest self-help concept, we overlook one major tenet to success; the focus of our daily actions. Learn how to exceed your own expectations and get focused unlike ever before.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 2. Price: Free! Words: 190,540. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,380. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Education
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
Namâz Kitâbı
Price: Free! Words: 47,580. Language: Turkish. Published: November 22, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00 from 1 review)
Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,240. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
İslâm Ahlâkı
Price: Free! Words: 184,030. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Le origini preistoriche dell'onomastica italiana.
Price: Free! Words: 68,820. Language: Italian. Published: August 12, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Anthropology, Essay » Sociology
L'opera offre soluzioni a vecchie perplessità filologiche in relazione ai seguenti argomenti: Origine dei cognomi italiani e loro tipologia etimologica - Antroponimi e cognomi d'origine germanica e loro significato etimologico - Toponimi italiani d'origine longobarda e loro etimologia. Libro work in progress con editing frequente; si consiglia pertanto di ripeterne ogni tanto il gratuito download
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,740. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Sociology of the Family
Price: Free! Words: 109,570. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology, Nonfiction » Relationships and Family » Reference
College textbook for sociology of the family.
Always Know What to Say - Easy Ways to Approach and Talk to Anyone
Price: Free! Words: 22,000. Language: English. Published: November 15, 2011. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Nonfiction » Self-improvement » Confidence and self-esteem
Want to know the easy way to approach and make conversation with new people? In this popular book you`ll discover simple ways to ensure you always have something interesting to talk about. You`ll find out how to relax, be confident and have much more fun talking to people. You`ll become one of those fascinating individuals others enjoy getting to know.
How to Be Free
Series: How to Be Free, Book 1. Price: Free! Words: 24,210. Language: English. Published: September 13, 2011 by Aussiescribbler. Categories: Nonfiction » Psychology » Theory, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
(5.00 from 4 reviews)
How can we free ourselves from mental suffering? How can we unlock what the poet William Blake referred to as “the mind-forged manacles” - those unhelpful, unfounded and inflexible habits of thought which keep us from reaching our true creative potential?
The Edupunks' Guide to a DIY Credential
Price: Free! Words: 28,450. Language: English. Published: July 31, 2011. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » College Guides
(3.00 from 1 review)
A first-of-its kind resource for the future of education: a comprehensive guide to learning online and charting a personalized path to an affordable credential using the latest innovative tools and organizations. Real-life stories and hands-on advice for today's students, whether you're going back to school, working, transferring colleges, or pursuing lifelong learning goals.
Heomeopathy for Prevention of Diseases and Self Medication
Price: $0.99 USD. Words: 38,880. Language: English. Published: September 5, 2012. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Homeopathy, Nonfiction » Self-improvement » Anxieties & Phobias
(5.00 from 1 review)
Homeopathy provides a life line in emergencies and serious illnesses till we can reach medical aid. Homeopathic self medication is safe, simple, cheap and free from side effects. It provides options to ladies and others who feel shy to discuss their intimate sexual or psychological problems. All those who live or work in areas where medical aid is not easily available should buy this book.
Herkese Lazım Olan Iman
Price: Free! Words: 149,500. Language: Turkish. Published: October 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.
Kautliya's Arthasastra ( 300 B.C.): Economic Ideas
Series: ECONOMICS, Book 3. Price: Free! Words: 20,700. Language: English. Published: June 7, 2011. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Economics
This book delineates all the economic ideas embedded in the Arthasastra composed around 300 B.C. in India by Kautilya, a great Brahmin scholar and the Prime Minister of the Maurya king. To enable free reading the English translations of the supporting excerpts from the original text has been relegated to the end of the book under 'notes'.
Inspiration to Live Your MAGIC!™
Price: Free! Words: 35,190. Language: English. Published: January 15, 2012. Categories: Nonfiction » Biography » Other biographies, Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
(5.00 from 1 review)
Inspiration to Live Your MAGIC!™ contains 75 biographical introductions of about 400 words each. Every person in this collection is an inspiration to others, through their response to challenges (and some of them faced incredible challenges), by their commitment to serving humanity and their fidelity to their values. A book of inspiration for everyone.
C++ for C Programmers
Price: Free! Words: 66,610. Language: English. Published: January 16, 2012. Categories: Nonfiction » Computers and Internet » Programming
A book with exhaustive examples of C++ intended to help a C programmer learn and use C++.
Science Fiction, Fantasy and Horror Genre and Rating Guide
Price: Free! Words: 263,140. Language: English. Published: May 6, 2009. Categories: Nonfiction » Reference » Publishing and books, Fiction » Science fiction » General
SH = Scary Horror SF = Science Fiction SI = Shootist SO = Sorcery Fantasy SU = Supernatural Fantasy SL = Sleuth SD = Soldier SE = Speculative SP = Sport SY = Spy ST = Study SP = Superhero SW = Swords Second Position N = Novel C = Collection A = Anthology M = Magazine O = Omnibus S = Short Story E = Excerpt R = Serial X = Non-Fiction Out Of 5 Stars
Savvy Book Marketing Secrets: 52 Experts Share Insider Tips for Selling More Books
Price: Free! Words: 49,470. Language: English. Published: June 25, 2011. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Marketing, Nonfiction » Publishing » Self-publishing
(4.67 from 9 reviews)
In this information-packed ebook, you'll find a wealth of book marketing advice from some of the top experts in the field. These are a few of the topics covered: > Blog Ideas for Novelists > How to Sell to Libraries > Book Video Trailers > Maximize Sales on Amazon > Write a Media Release > Virtual Book Tours > Get Endorsements > Build Your Author Platform > Market Children's Books in Schools
Eshâb-ı Kirâm
Price: Free! Words: 135,450. Language: Turkish. Published: November 16, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History
(5.00 from 1 review)
Eshâb-ı Kirâm kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâm arasındaki hadîseler, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd) ın ne olduğu açıklanmakdadır.