Nonfiction

Sub-categories: Comics (nonfictional) | Biography | Self-improvement | Inspiration | History | Business & Economics | Antiques & Collectibles | Politics and Current Affairs | New Age | Health, wellbeing, & medicine | Sports & outdoor recreation | Religion and Spirituality | All sub-categories >>
Mektûbât Tercemesi
Price: Free! Words: 194,590. Language: English. Published: November 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır.(Mektûbat Tercemesi) kitâbı, (Mektûbât)ın birinci cildinin tercemesidir.
The Power of Focus: How to Exceed Your Own Expectations in Life
Price: Free! Words: 32,220. Language: English. Published: October 12, 2012. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
(4.50 from 2 reviews)
Often in our relentless search for the next latest and greatest self-help concept, we overlook one major tenet to success; the focus of our daily actions. Learn how to exceed your own expectations and get focused unlike ever before.
Le origini preistoriche dell'onomastica italiana.
Price: Free! Words: 64,590. Language: Italian. Published: August 12, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Anthropology, Nonfiction » Social Science » Anthropology
L'opera offre soluzioni a vecchie perplessità filologiche in relazione ai seguenti argomenti: - Origine dei cognomi italiani e loro tipologia etimologica. - Antroponimi e cognomi d'origine germanica e loro significato etimologico. - Toponimi italiani d'origine longobarda e loro etimologia. 'Editing' molto frequente; si consiglia pertanto di ripeterne ogni tanto il gratuito 'download'.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye İkinci Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 2. Price: Free! Words: 190,540. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Fâideli Bilgiler
Price: Free! Words: 146,400. Language: Turkish. Published: October 26, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir.
Sociology of the Family
Price: Free! Words: 109,570. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology, Nonfiction » Social Science » Sociology
College textbook for sociology of the family.
Heomeopathy for Prevention of Diseases and Self Medication
Price: Free! Words: 38,880. Language: English. Published: September 5, 2012. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Homeopathy, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Homeopathy
(5.00 from 1 review)
Homeopathy provides a life line in emergencies and serious illnesses till we can reach medical aid. Homeopathic self medication is safe, simple, cheap and free from side effects. It provides options to ladies and others who feel shy to discuss their intimate sexual or psychological problems. All those who live or work in areas where medical aid is not easily available should buy this book.
Namâz Kitâbı
Price: Free! Words: 47,610. Language: Turkish. Published: November 22, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
The Edupunks' Guide to a DIY Credential
Price: Free! Words: 28,450. Language: English. Published: July 31, 2011. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » College Guides
(3.00 from 1 review)
A first-of-its kind resource for the future of education: a comprehensive guide to learning online and charting a personalized path to an affordable credential using the latest innovative tools and organizations. Real-life stories and hands-on advice for today's students, whether you're going back to school, working, transferring colleges, or pursuing lifelong learning goals.
Always Know What to Say - Easy Ways to Approach and Talk to Anyone
Price: Free! Words: 22,000. Language: English. Published: November 15, 2011. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration, Nonfiction » Self-improvement » Motivation and inspiration
Want to know the easy way to approach and make conversation with new people? In this popular book you`ll discover simple ways to ensure you always have something interesting to talk about. You`ll find out how to relax, be confident and have much more fun talking to people. You`ll become one of those fascinating individuals others enjoy getting to know.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,240. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
How to Be Free
Series: How to Be Free, Book 1. Price: Free! Words: 24,230. Language: English. Published: September 13, 2011 by Aussiescribbler. Categories: Nonfiction » Psychology » Theory, Nonfiction » Psychology » Theory
(5.00 from 4 reviews)
How can we free ourselves from mental suffering? How can we unlock what the poet William Blake referred to as “the mind-forged manacles” - those unhelpful, unfounded and inflexible habits of thought which keep us from reaching our true creative potential?
İslâm Ahlâkı
Price: Free! Words: 184,040. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,750. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Savvy Book Marketing Secrets: 52 Experts Share Insider Tips for Selling More Books
Price: Free! Words: 49,470. Language: English. Published: June 25, 2011. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Marketing, Nonfiction » Business & Economics » Marketing
(4.50 from 4 reviews)
In this information-packed ebook, you'll find a wealth of book marketing advice from some of the top experts in the field. These are a few of the topics covered: > Blog Ideas for Novelists > How to Sell to Libraries > Book Video Trailers > Maximize Sales on Amazon > Write a Media Release > Virtual Book Tours > Get Endorsements > Build Your Author Platform > Market Children's Books in Schools
Science Fiction, Fantasy and Horror Genre and Rating Guide
Price: Free! Words: 263,140. Language: English. Published: May 6, 2009. Categories: Nonfiction » Reference » Publishing and books, Nonfiction » Reference » Publishing and books
SH = Scary Horror SF = Science Fiction SI = Shootist SO = Sorcery Fantasy SU = Supernatural Fantasy SL = Sleuth SD = Soldier SE = Speculative SP = Sport SY = Spy ST = Study SP = Superhero SW = Swords Second Position N = Novel C = Collection A = Anthology M = Magazine O = Omnibus S = Short Story E = Excerpt R = Serial X = Non-Fiction Out Of 5 Stars
Kautliya's Arthasastra ( 300 B.C.): Economic Ideas
Series: ECONOMICS, Book 3. Price: Free! Words: 20,700. Language: English. Published: June 7, 2011. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Economics
This book delineates all the economic ideas embedded in the Arthasastra composed around 300 B.C. in India by Kautilya, a great Brahmin scholar and the Prime Minister of the Maurya king. To enable free reading the English translations of the supporting excerpts from the original text has been relegated to the end of the book under 'notes'.
1,000 Inspirational Quotes for Stepping Out of the Mind: A Handbook for Authentic Self Transformation
Price: $4.99 USD. Words: 35,110. Language: English. Published: August 31, 2012. Categories: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
(5.00 from 2 reviews)
‘To thine own self be true’ Authentic self transformation sounds like a great idea yet we all know it's not necessarily as easy or straightforward as it sounds. Why is that? Why is it challenging to be true to ourselves? Why doesn't authenticity come naturally to us? After all, the words 'natural' and 'authentic' are practically synonyms. Nature is such that where there's an up there's a down...
School Libraries: What's Now, What's Next, What's Yet to Come
Price: Free! Words: 45,690. Language: English. Published: October 15, 2011. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Teaching, Nonfiction » Education and Study Guides » Teaching
(5.00 from 1 review)
A crowdsourced collection of over 100 essays from around the world about trends in school libraries written by librarians, teachers, publishers, and library vendors. Edited by Kristin Fontichiaro and Buffy Hamilton. Foreword by R. David Lankes. Photographs by Diane Cordell.
Butterflies Are Free To Fly: A New and Radical Approach to Spiritual Evolution
Series: Butterflies. Price: Free! Words: 118,110. Language: English. Published: September 30, 2010. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
(4.75 from 4 reviews)
When Nicolaus Copernicus discovered the Earth wasn’t the center of the Universe, everything changed. When Frederick Miescher discovered DNA, everything changed again. When quantum physicists discovered our physical universe isn’t real, that it’s a hologram - everything ... wait! Nothing changed - yet. Now "Butterflies Are Free To Fly" offers a new and radical approach to spiritual evolution.