Nonfiction

Sub-categories: Comics (nonfictional) | Business & Economics | Biography | Inspiration | History | Health, wellbeing, & medicine | Antiques & Collectibles | Politics and Current Affairs | Sports & outdoor recreation | Self-improvement | Religion and Spirituality | Publishing | All sub-categories >>
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
By
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,240. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
Heomeopathy for Prevention of Diseases and Self Medication
By
Price: Free! Words: 38,880. Language: English. Published: September 5, 2012. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Homeopathy
(5.00 from 1 review)
Homeopathy provides a life line in emergencies and serious illnesses till we can reach medical aid. Homeopathic self medication is safe, simple, cheap and free from side effects. It provides options to ladies and others who feel shy to discuss their intimate sexual or psychological problems. All those who live or work in areas where medical aid is not easily available should buy this book.
İslâm Ahlâkı
By
Price: Free! Words: 184,040. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Savvy Book Marketing Secrets: 52 Experts Share Insider Tips for Selling More Books
By
Price: Free! Words: 49,470. Language: English. Published: June 25, 2011. Category: Nonfiction » Business & Economics » Marketing
(4.50 from 4 reviews)
In this information-packed ebook, you'll find a wealth of book marketing advice from some of the top experts in the field. These are a few of the topics covered: > Blog Ideas for Novelists > How to Sell to Libraries > Book Video Trailers > Maximize Sales on Amazon > Write a Media Release > Virtual Book Tours > Get Endorsements > Build Your Author Platform > Market Children's Books in Schools
Kıyâmet ve Âhıret
By
Price: Free! Words: 121,750. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Science Fiction, Fantasy and Horror Genre and Rating Guide
By
Price: Free! Words: 263,140. Language: English. Published: May 6, 2009. Category: Nonfiction » Reference » Publishing and books
SH = Scary Horror SF = Science Fiction SI = Shootist SO = Sorcery Fantasy SU = Supernatural Fantasy SL = Sleuth SD = Soldier SE = Speculative SP = Sport SY = Spy ST = Study SP = Superhero SW = Swords Second Position N = Novel C = Collection A = Anthology M = Magazine O = Omnibus S = Short Story E = Excerpt R = Serial X = Non-Fiction Out Of 5 Stars
Kautliya's Arthasastra ( 300 B.C.): Economic Ideas
By
Series: ECONOMICS, Book 3. Price: Free! Words: 20,700. Language: English. Published: June 7, 2011. Category: Nonfiction » Business & Economics » Economics
This book delineates all the economic ideas embedded in the Arthasastra composed around 300 B.C. in India by Kautilya, a great Brahmin scholar and the Prime Minister of the Maurya king. To enable free reading the English translations of the supporting excerpts from the original text has been relegated to the end of the book under 'notes'.
1,000 Quotes for Stepping Out-of-the-Mind
By
Price: $1.99 USD. Words: 30,350. Language: English. Published: August 31, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
(5.00 from 2 reviews)
"Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny." Thoughts have power - a power we can tap to elevate our spirit, our thinking and our lives. When thoughts strike as pure inspiration, they are the most powerful and...
School Libraries: What's Now, What's Next, What's Yet to Come
By
Price: Free! Words: 45,690. Language: English. Published: October 15, 2011. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Teaching
(5.00 from 1 review)
A crowdsourced collection of over 100 essays from around the world about trends in school libraries written by librarians, teachers, publishers, and library vendors. Edited by Kristin Fontichiaro and Buffy Hamilton. Foreword by R. David Lankes. Photographs by Diane Cordell.
Butterflies Are Free To Fly: A New and Radical Approach to Spiritual Evolution
By
Series: Butterflies. Price: Free! Words: 118,110. Language: English. Published: September 30, 2010. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
(4.75 from 4 reviews)
When Nicolaus Copernicus discovered the Earth wasn’t the center of the Universe, everything changed. When Frederick Miescher discovered DNA, everything changed again. When quantum physicists discovered our physical universe isn’t real, that it’s a hologram - everything ... wait! Nothing changed - yet. Now "Butterflies Are Free To Fly" offers a new and radical approach to spiritual evolution.
Herkese Lazım Olan Iman
By
Price: Free! Words: 149,520. Language: Turkish. Published: October 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.
Eshâb-ı Kirâm
By
Price: Free! Words: 135,430. Language: Turkish. Published: November 16, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Eshâb-ı Kirâm kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâm arasındaki hadîseler, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd) ın ne olduğu açıklanmakdadır.
Open Source: Evolução e Tendências
By
Price: Free! Words: 63,080. Language: Portuguese. Published: March 22, 2011. Category: Nonfiction » Computers and Internet » Open source
Uma visão da evolução do modelo Open Source, de 2007 até 2011. O livro, através da coletânea de posts do meu blog mostra como o modelo evoluiu de discussões muitas vezes orientadas a motivações ideológicas para uma visão mais pragmática. Hoje Open Source já faz parte do portfolio da maioria das empresas, tanto usuárias quanto das principais produtoras mundiais de software.
Hell Testimonies
By
Price: Free! Words: 151,860. Language: English. Published: March 2, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / General
(1.00 from 1 review)
This book contains several revelations of Hell that God has given to various people around the world. These messages should be taken very seriously. There are many, many people in Hell right now that thought they were right with God but they found out at the moment of their death that they were not, because of sin and disobedience in their lives, and then they found themselves in Hell.
İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları ve İngilizlerin İslâm Düşmanlığı
By
Price: Free! Words: 32,130. Language: Turkish. Published: December 21, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
1700’lü yıllarda İstanbul’a gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen İngiliz casusu Hempher’in, İslâm dünyâsını ve müslimânları parçalamak için yaptığı casusluk faaliyetlerini ve vehhâbîği nasıl kurduğunu anlattığı hatıratının tercümesini içeren olan bu kitâb 3 bölümden oluşmaktadır.
Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn
By
Price: Free! Words: 177,640. Language: Turkish. Published: November 24, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Dört halîfenin ve Eshâb-ı Kirâmın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini menkıbeler ile çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de basdırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. On iki bâb dan oluşmakdadır.
Inspiration to Live Your MAGIC!™
By
Price: Free! Words: 35,190. Language: English. Published: January 15, 2012. Category: Nonfiction » Biography » Other biographies
(5.00 from 1 review)
Inspiration to Live Your MAGIC!™ contains 75 biographical introductions of about 400 words each. Every person in this collection is an inspiration to others, through their response to challenges (and some of them faced incredible challenges), by their commitment to serving humanity and their fidelity to their values. A book of inspiration for everyone.
Hak Sözün Vesîkaları
By
Price: Free! Words: 128,930. Language: Turkish. Published: November 11, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Kitabımız Şî’îlik, Ehl-i Beyt, Eshâb-ı kirâm ve Ehl-i Sünnet hakkında bilgiler vermekde, Ehl-i beyt ile Eshâb-ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve şî’îlerin iftirâlarını ilmî olarak cevâblamakdadır. Kitabda İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesi ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi de bulunmaktadır.
The Universal Mind Hypothesis
By
Price: Free! Words: 55,700. Language: English. Published: August 16, 2010 by KL Books. Category: Nonfiction » Science and Nature » Physics
(3.00 from 2 reviews)
So, what is consciousness? Young was blind in half of his visual field when he appeared on NOVA(PBS). But if you threw him a ball from the blind side, he would catch it without knowing what he did. He had blindsight. His brain knew something that he did not. When one's brain acts on its own without the person knowing it, we have a p-zombie. This book is about why we aren't unconscious automatons.
Şevâhid-ün Nübüvve: Peygamberlik Müjdeleri
By
Price: Free! Words: 119,670. Language: Turkish. Published: November 24, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
(5.00 from 1 review)
Şevâhidü-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) kitâbı, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine delîl olan alâmetler ve mu’cizelerinin beyânı hakkındadır.