Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration

เกรซ Uncommon บันทึกแล้วสำหรับวัตถุประสงค์
By
Price: $5.22 USD. Words: 3,620. Language: Thai. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
นี่คือเรื่องจริงของพระคุณที่ผิดปกติ, ความเมตตาที่พิเศษและความเชื่อเจือปน มันเป็นพระคุณผิดปกติโปรดปรานหายากเมตตาอธิบายไม่ได้และให้ศีลให้พรที่ transcends เหตุผลของมนุษย์ มันไม่ได้ในชีวิตประจำวันและการผ่อนผันไม่ได้สำหรับทุกคนมันเป็นเพียงสำหรับการเลือกความสุขที่ชายหนุ่มคนพิเศษและสิทธิพิเศษ เขามาแบบตัวต่อตัวกับการเสียชีวิตในวันที่เป็นเวรเป็นกรรมที่ในเดือนตุลาคม 2002
అన్కామన్ గ్రేస్ ఒక పర్పస్ కోసం సేవ్
By
Price: $5.22 USD. Words: 21,550. Language: Telugu. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
ఈ అసాధారణ దయ, అసాధారణ దయ మరియు undiluted విశ్వాసం యొక్క నిజమైన కథ ఉంది. ఇది ఒక అసాధారణం దయ, ఒక అరుదైన అనుకూలంగా, మానవ తార్కికం అతిక్రమించినట్టుగా ఒక unexplainable దయ మరియు దీవెనలు ఉంది. ఇది ఒక రోజువారీ దయ కాదు మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ కాదు; అది కేవలం ఒక ఎంచుకున్న, దీవించబడ్డ, ప్రత్యేక మరియు విశేష యువకుడు కోసం ఉండేది. అతను అక్టోబర్ లో ఆ అదృష్టవంతమైన రోజు, 2002 న మరణించిన తో ముఖం-to-ముఖం వచ్చింది.
பொதுவாக கிரேஸ் ஒரு நோக்கம் சேமிக்கப்படும்
By
Price: $5.22 USD. Words: 20,200. Language: Tamil. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
இந்த அசாதாரண கருணை, அசாதாரண கருணை மற்றும் undiluted நம்பிக்கை ஒரு உண்மை கதை. இது ஒரு பொதுவான கருணை, ஒரு அரிதான ஆதரவாக, மனித பகுத்தறிவு கடந்து ஒரு விளக்கமுடியாத கருணை மற்றும் ஆசி இருந்தது. இது தினசரி கருணை இல்லை மற்றும் எல்லோருக்கும் இல்லை; அது ஒரு தேர்வு, ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட, சிறப்பு மற்றும் சலுகை பெற்ற இளைஞர் இருந்தது. அவர் அக்டோபர் மாதம் அந்த துரதிர்ஷ்டமான நாள், 2002 அன்று மரணத்தை நேருக்கு முக
Mindre vanliga Grace Sparas för ett syfte
By
Price: $5.22 USD. Words: 24,490. Language: Swedish. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Detta är en sann historia om ovanliga nåd extraordinära barmhärtighet och outspädd tro. Det var en ovanlig nåd, en sällsynt ynnest, en oförklarliga nåd och välsignelse som överskrider människans resonemang. Det var inte en vanlig nåd och var inte för alla, det var bara för en vald, välsignad, särskilda och privilegierade ung man. Han kom ansikte mot ansikte med döden på denna ödesdigra dag i oktob
Občasni Grace Shranjen za namen,
By
Price: $5.22 USD. Words: 23,680. Language: Slovenian. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
To je resnična zgodba o nenavadni milosti, izredni milosti in nerazredčene vere. To je bila redka milost, redki glasovi za, nepojasnljivo milost in blagoslov, ki presega človeško sklepanje. Ni bilo vsak dan milost in ni za vsakogar, da je samo za izbrane, blagoslovil, poseben in privilegiran mladeniča. Prišel je iz oči v oči s smrtjo na ta usodni dan v oktobru 2002. Dvakrat v dveh letih in v ist
Повремена Грејс Савед са сврхом
By
Price: $5.22 USD. Words: 23,710. Language: Serbian. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Ово је истинита прича о необичном милости, милости и изузетног неразблаженом вере. То је неуобичајено благодат, милост ретко, необјашњиво милост и благослов који превазилази људско расуђивање. То није била свакодневна милост и није за свакога, то је био само за одабране, благословени, специјалне и привилеговани младог човека. Он је дошао лицем у лице са смрћу тог судбоносног дана у октобру, 2002.
Mai puţin frecvente Grace Salvat pentru un scop
By
Price: $5.22 USD. Words: 28,400. Language: Romanian. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Aceasta este o poveste adevarata a harului neobişnuit, mila şi credinţa extraordinară nediluat. A fost un har mai puţin frecvente, o favoare rar, o milă inexplicabilă şi binecuvântarea pe care transcende raţionamentul uman. Acesta nu a fost un har de zi cu zi şi nu a fost pentru toată lumea, a fost doar pentru un ales, om binecuvântat, tineri speciale şi privilegiate.
گریس نادر ذخیره شده برای یک هدف
By
Price: $5.22 USD. Words: 29,100. Language: Persian. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
این یک داستان واقعی از فضل غیر معمول، رحمت و ایمان فوق العاده رقیق نشده است. این فضل غیر معمول، به نفع نادر، غیر قابل توصیف رحمت و برکت است که فراتر از استدلال انسان بود. فضل روزمره بود و برای همه نبود و آن را فقط برای انتخاب، مبارک، مرد جوان خاص و ممتاز بود. او چهره به چهره با مرگ در آن روز سرنوشت ساز در ماه اکتبر سال 2002 آمد.
Mhux komuni Grace Ssejvjata għal Skop
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,300. Language: Maltese. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Din hija storja vera ta 'grazzja mhux tas-soltu, ħniena straordinarja u l-fidi mhux dilwit. Kienet grazzja komuni, a favor rari, ta 'ħniena inspjegabbli u barka li tittraxxendi raġunament tal-bniedem. Ma kienx grazzja ta 'kuljum u ma kienx għal kulħadd; kien biss għal magħżul, bierek, żagħżugħ speċjali u privileġġat. Huwa daħal wiċċ imb'wiċċ mal-mewt f'dak il-jum fatali f'Ottubru, 2002.
Grace luar biasa Disimpan untuk Tujuan
By
Price: $5.22 USD. Words: 23,810. Language: Malay. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Ini adalah kisah benar rahmat luar biasa, rahmat luar biasa dan iman dicairkan. Ia adalah rahmat yang luar biasa, sesuatu nikmat yang jarang berlaku, rahmat yang tidak dapat dijelaskan dan rahmat yang melampaui penaakulan manusia. Ia tidak merupakan rahmat setiap hari dan bukan untuk semua orang, ia adalah hanya untuk yang dipilih, diberkati, lelaki muda yang khas dan istimewa.
Невообичаено Грејс Зачувани за цел
By
Price: $5.22 USD. Words: 25,750. Language: Macedonian. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Ова е вистинска приказна за необичен благодат, милост и вонредни неразблажени вера. Тоа беше невообичаено благодат, ретки корист, на необјаснив милост и благослов што ги надминува човечкото расудување. Тоа не беше секојдневна благодат и не беше за секого, тоа беше само за одбраната, го благослови, специјални и привилегирани млад човек.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರೇಸ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ
By
Price: $5.22 USD. Words: 18,830. Language: Telugu. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳ ಒಂದು ಸಾವು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಲು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ತದನಂತರ ಮುಖ ತೀರ್ಪು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನೇಮಕ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಾವಿನ ಮುಂಚೆ ಬಾರಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಂತಹ ಪುರಾಣ ನಂಬುವ ಒಂದರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ myriads ಇವೆ.
Grace neamhchoitianta Shábháil ar do Cuspóir
By
Price: $5.22 USD. Words: 23,870. Language: English. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Is é seo an scéal fíor de ghrásta neamhghnách, trócaire urghnách agus creideamh neamhchaolaithe. Bhí sé cairde neamhchoitianta, i dtús báire annamh, le trócaire unexplainable agus beannacht a shíneann réasúnaíocht an duine. Ní raibh sé ar cairde ó lá go lá agus nach raibh sé do gach duine; go raibh sé ach ar feadh a roghnaíodh, fear, bheannaithe óg speisialta agus faoi phribhléid. Tháinig sé duin
First Things First, A Personal Retreat Journal
By
Price: $2.99 USD. Words: 9,070. Language: English. Published: May 9, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Catholicism
Sometimes we get so busy that we are not able to see that we are not spending enough time with God. We want to change things, but we are not sure how to do it. While on a private retreat, I discovered that I really needed to put God first. “First Things First, A Personal Retreat Journal” is my journal of that retreat. It is a short simple ebook that will inspire and inform you.
Say What? What Happens When We Confess God's Word
By
Price: Free! Words: 5,150. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
What happens when we confess God's Word in our inner man, in our circumstances, people and in the Spirit realm.
Estraòdinè Grace Sove pou yon rezon
By
Price: $5.22 USD. Words: 29,570. Language: Spanish. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Sa a se yon istwa vrè nan favè Bondye ki ra, gen pitye ekstrawòdinè ak lafwa undiluted. Li te yon favè estraòdinè, yon favè ra, yon pitye inèksplikabl ak benediksyon ki transandan rezònman imen. Se pa te yon favè Bondye chak jou epi pa t 'pou tout moun; se te jis pou yon chwazi a, beni, nonm espesyal ak privilejye jèn. Li te vin fas-a-fas ak lanmò a sou jou sa a décisif nan Oktòb, 2002.
Ikke almindelig Grace Gemt til et formål
By
Price: $5.22 USD. Words: 25,540. Language: Danish. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Dette er en sand historie om usædvanlig nåde, ekstraordinær barmhjertighed og ufortyndet tro. Det var en usædvanlig nåde, en sjælden fordel, en uforklarlig nåde og velsignelse, som overskrider menneskelige ræsonnement. Det var ikke en dagligdags nåde og ikke var for alle, det var bare for en udvalgt, velsignet, særlig og privilegeret ung mand.
Ikke almindelig Grace Gemt til et formål
By
Price: $5.22 USD. Words: 25,540. Language: Danish. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Dette er en sand historie om usædvanlig nåde, ekstraordinær barmhjertighed og ufortyndet tro. Det var en usædvanlig nåde, en sjælden fordel, en uforklarlig nåde og velsignelse, som overskrider menneskelige ræsonnement. Det var ikke en dagligdags nåde og ikke var for alle, det var bare for en udvalgt, velsignet, særlig og privilegeret ung mand.
Méně časté Milost Uloženy za účelem,
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,020. Language: Czech. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Toto je pravdivý příběh o neobvyklé mimořádné milosti, milosrdenství a neředěné víry. To bylo neobvyklé milost, vzácné laskavost, milosrdenství a nevysvětlitelné požehnání, které přesahuje lidské myšlení. Nebylo to každý den milost a byl není pro každého, to bylo jen pro vybrané, požehnaný, speciální a privilegované mladého muže. Přišel tváří v tvář se smrtí tohoto osudného dne v říjnu 2002.
অসাধারণ গ্রেস একটি উদ্দেশ্য জন্য সংরক্ষিত
By
Price: $5.22 USD. Words: 23,160. Language: Bengali. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
এটি একটি অসাধারণ চারুতা, বিস্ময়কর করুণা এবং নিছক ধর্মবিশ্বাস আসল কথা. এটি ছিল একটি বিরল চারুতা, একটি বিরল আনুকূল্য, একটি ব্যাখ্যাতীত রহমত এবং বর যে মানুষের যুক্তি transcends. এটি ছিল এবং সকলের জন্য ছিল না কোনো দৈনন্দিন চারুতা না; এটি কেবল একটি নির্বাচিত, মাতা, বিশেষ বিশেষ সুবিধা বা অধিকারপ্রাপ্ত এবং জোয়ান জন্য ছিল. তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যে অক্টোবরে অবশ্যম্ভাবী দিন, 2002 উপর সামনা - সামনি আসে. এক