Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Japan | Asia / Central Asia 
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
By
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Category: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
A Horse Amongst Donkeys
By
Price: $3.99 USD. Words: 19,580. Language: English. Published: June 25, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Hinduism
The mysterious Rigveda is on the verge of being decoded. For the first time in a few thousand years, the real meaning of 16 select hymns is presented in this short book. And it is vastly different from what you may have read or heard. This book blows away many long-standing myths. It demonstrates that the Rigveda is not full of abstract poetry but is a fascinating, and very readable document.
激辩毛泽东的复活 Yizhe Collection: Debate on Mao's Revival
By
Price: $1.99 USD. Words: 1,090. Language: Chinese (simplified). Published: March 29, 2012. Category: Nonfiction » History » Asian
2011年7月是中国共产党成立九十周年。我们通过本册合集收录的21篇外媒上的译文、两段视频和一小时的音讯访谈,呈现中国人对毛泽东的看法的深刻分歧。
Một Khoảnh Việt Nam Cộng Hòa Nối Dài
By
Price: $9.99 USD. Words: 172,600. Language: English. Published: September 19, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường MỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI Sử ký Copyright @2012 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Distributed by Smashwords ISBN: 9-781-3018-2592-9
A Collection of English Editorials by a Chinese Editor-in-Chief
By
Price: $9.95 USD. Words: 69,210. Language: English. Published: August 1, 2014. Category: Nonfiction » History » Asian
(5.00 from 2 reviews)
Chinese is a very difficult language to the Westerners, so is English to the Chinese. Over 70 years ago, Sun, Jui-chin was a Chinese journalist who was appointed as a director and editor-in-chief from October 1945 to September 1946. This book contains 72 editorials.
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
By
Price: $9.99 USD. Words: 238,990. Language: Vietnamese. Published: April 17, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
SỬ VIỆT, ĐỌC VÀI QUYỂN văn sử TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Kệ Sách eBook Publishing Center ấn hành Smashwords Edition Copyright @2012 by Tạ Chí Đại Trường ISBN: 978-1-4524-1294-8
Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
By
Price: $9.99 USD. Words: 107,740. Language: Vietnamese. Published: May 31, 2014 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Hơn 40 năm sau khi loạt bài "Trăm Việt trên vùng định mệnh" được đăng tải lần đầu trên tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn 1969-1974), cùng với các tranh chấp biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam và người láng giềng khổng lồ phương Bắc (và với cả các lân bang Trăm Việt), những điều chứa đựng trong Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh ngày càng minh bạch và đầy ý nghĩa.