Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Japan | Asia / Central Asia 
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
By
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Category: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
By
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Category: Nonfiction » History » Asian
(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.
A Horse Amongst Donkeys
By
Price: $3.99 USD. Words: 19,580. Language: English. Published: June 25, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Hinduism
The mysterious Rigveda is on the verge of being decoded. For the first time in a few thousand years, the real meaning of 16 select hymns is presented in this short book. And it is vastly different from what you may have read or heard. This book blows away many long-standing myths. It demonstrates that the Rigveda is not full of abstract poetry but is a fascinating, and very readable document.
Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
By
Price: $9.99 USD. Words: 107,740. Language: Vietnamese. Published: May 31, 2014 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Hơn 40 năm sau khi loạt bài "Trăm Việt trên vùng định mệnh" được đăng tải lần đầu trên tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn 1969-1974), cùng với các tranh chấp biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam và người láng giềng khổng lồ phương Bắc (và với cả các lân bang Trăm Việt), những điều chứa đựng trong Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh ngày càng minh bạch và đầy ý nghĩa.
Land of Demons: The Proto-Colonization of Ezochi, an Alternate Model of Japanese Expansion
By
Price: $0.99 USD. Words: 4,700. Language: English. Published: March 24, 2014 by JaMa Publishing. Category: Essay » Political
Long before Japan was united under the Tokugawa Shogunate, the northern island of Ezo (modern Hokkaido) was invaded, ruled, and pillaged by the Japanese for financial and political gain, marginalizing the native people there. They never officially colonized the island until the late 1800s but for centuries, practiced "proto-colonization."
The Indonesian Army from Revolusi to Reformasi Volume 1 - The Struggle for Independence and the Sukarno Era
By
Price: $6.99 USD. Words: 250,720. Language: English. Published: December 24, 2013. Category: Nonfiction » History » Asian
Volume 1 in this three-volume set covers the Indonesian Army’s revolutionary roots, its fighting doctrine, and provides accounts of major operations – the independence struggle, consolidation of the Republic, military campaigns against CIA-backed regional separatists in Sumatra and Sulawesi during the late-1950s, the “liberation’ of West Irian and the “Confrontation” with Malaysia.
Thần, Người và Đất Việt
By
Price: $9.99 USD. Words: 148,850. Language: Vietnamese. Published: July 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Sử Thần, Người và Đất Việt Copyrighted by Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5892-2
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
By
Price: $9.99 USD. Words: 238,990. Language: Vietnamese. Published: April 17, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
SỬ VIỆT, ĐỌC VÀI QUYỂN văn sử TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Kệ Sách eBook Publishing Center ấn hành Smashwords Edition Copyright @2012 by Tạ Chí Đại Trường ISBN: 978-1-4524-1294-8
Một Khoảnh Việt Nam Cộng Hòa Nối Dài
By
Price: $9.99 USD. Words: 172,600. Language: English. Published: September 19, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường MỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI Sử ký Copyright @2012 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Distributed by Smashwords ISBN: 9-781-3018-2592-9