Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Central Asia | Asia / Japan 
A Collection of English Editorials by a Chinese Editor-in-Chief
Price: $4.95 USD. Words: 69,210. Language: English. Published: August 1, 2014. Categories: Nonfiction » History » Asian
(5.00 from 2 reviews)
Chinese is a very difficult language to the Westerners, so is English to the Chinese. Over 70 years ago, Sun, Jui-chin was a Chinese journalist who was appointed as a director and editor-in-chief from October 1945 to September 1946. This book contains 72 editorials.
The Voice of Fukushima: A Cry From The Heart - Ground Zero 01: Earthquake
Series: The Voice of FUKUSHIMA: A Cry from the Heart. Price: Free! Words: 33,590. Language: English. Published: March 2, 2016. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » History » Asian
(5.00 from 1 review)
In Part 1 of the ebook serial “The Voice of FUKUSHIMA - A Cry From the Heart” Yogan Baum, longtime resident of Yotsukura, a fishing village near Fukushima, relates how he experienced the M. 9.0 earthquake of 3/11/2011. Awed by the intensity of the experience he is unaware of its consequences. This ebook weaves a tapestry entwining both raw terror and some of the fruits of years of reflection.
Bên Thắng Cuộc: Quyền bính
Price: $9.99 USD. Words: 257,870. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.83 from 12 reviews)
Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.
Bên Thắng Cuộc: Giải phóng
Price: $9.99 USD. Words: 230,810. Language: Vietnamese. Published: December 8, 2012. Categories: Nonfiction » History » Asian
(4.75 from 24 reviews)
Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc.