Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Japan | Asia / Central Asia 
Thần, Người và Đất Việt
By
Price: $9.99 USD. Words: 148,850. Language: Vietnamese. Published: July 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Sử Thần, Người và Đất Việt Copyrighted by Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5892-2
Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
By
Price: $9.99 USD. Words: 107,740. Language: Vietnamese. Published: May 31, 2014 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Hơn 40 năm sau khi loạt bài "Trăm Việt trên vùng định mệnh" được đăng tải lần đầu trên tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn 1969-1974), cùng với các tranh chấp biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam và người láng giềng khổng lồ phương Bắc (và với cả các lân bang Trăm Việt), những điều chứa đựng trong Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh ngày càng minh bạch và đầy ý nghĩa.
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
By
Price: $9.99 USD. Words: 238,990. Language: Vietnamese. Published: April 17, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
SỬ VIỆT, ĐỌC VÀI QUYỂN văn sử TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Kệ Sách eBook Publishing Center ấn hành Smashwords Edition Copyright @2012 by Tạ Chí Đại Trường ISBN: 978-1-4524-1294-8
Một Khoảnh Việt Nam Cộng Hòa Nối Dài
By
Price: $9.99 USD. Words: 172,600. Language: English. Published: September 19, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường MỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI Sử ký Copyright @2012 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Distributed by Smashwords ISBN: 9-781-3018-2592-9
La historia de Sun Tzu
By
Price: $6.99 USD. Words: 79,710. Language: Spanish. Published: January 5, 2014 by LD Books - Lectorum. Category: Nonfiction » Biography » Historical biography
La historia de Sun Tzu es su biografia, pero ademas incorpora el espiritu y contenido de El Arte de la Guerra, primer clasico de la ciencia militar del mundo y al mismo tiempo un gran tratado para fomentar la paz. Es una lectura imprescindible para quienes buscan profundizar en el conocimiento de la ciencia militar en el mundo y en la filosofia de Sun Tzu.