Nonfiction » Religion and Spirituality

Sub-categories: Christianity | Spiritual awakening | Christian Life / Spiritual Growth | Christian Life / Inspirational | Self-realization | Catholicism | Christian Life / Devotional | Christian Life / General | Christian Life / Personal Growth | Islam | Biblical Studies / Bible Study Guides | Inspirational | All sub-categories >>
Lucifer’s Expulsion From Heaven The Unspoken Truth
By
Price: $3.95 USD. Words: 44,080. Language: English. Published: May 8, 2012 by WSIC EBooks Ltd.. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Commentary / General
The Unspoken Truth, as contained in this fascinating book, will radically alter your perception of the being referred to as Lucifer, his unceremonious fall from grace, and the real reason he has been wrecking havoc on mankind for thousands of years. Get ready to be astounded as you learn who is really responsible for turning a once beautiful, perfect, loyal and loving Angel into a heinous monster.
Adam and Eve, A Biography and Theology
By
Series: Biblical Doctrines, Book 1. Price: $4.99 USD. Words: 150,810. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Biography / Old Testament
If it seems impossible to find a biography of Adam and Eve that treats them as historical persons, accepts the biblical account of their creation as literal, and thus takes their life and acts seriously, it is because one does not exist; until now. This book fills the need for a biography and a theological perspective of two persons whose lives had a devastating impact on their posterity.
Devoted to Rama
By
Price: $2.95 USD. Words: 36,000. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Hinduism
“I am faithfully engaged in the service of Rama, who is as immovable as a great mountain, as great a lord as Mahendra [Indra], and who, like a great ocean, is incapable of being agitated.” (Sita Devi speaking to Ravana, Valmiki Ramayana, Aranya Kand, 47.33)
Հազվադեպ Grace Պահված մի նպատակով
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,960. Language: Armenian. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Death, Grief, Bereavement
Սա իրական պատմություն է անսովոր շնորհով է, արտակարգ ողորմածության եւ undiluted հավատքի. Դա հազվադեպ շնորհը, հազվագյուտ շնորհ է, անբացատրելի գթասրտություն է եւ օրհնությունը, որ վերացնելով մարդու պատճառաբանելով. Դա ոչ թե ամենօրյա շնորհը, եւ չէր բոլորի համար, դա ընդամենը մի ընտրվել օրհնված է, հատուկ եւ արտոնյալ երիտասարդի. Եկավ դեմքը դեպի դեմքը մահով այդ ճակատագրական օրը, հոկտեմբերի 2002 թ. Երկու ա
Good Questions Have Groups Talking
By
Price: $2.99 USD. Words: 33,030. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Bible Study Guides
How to write good questions that have groups talking.
Przebudzenie Cheopsa
By
Price: $2.99 USD. Words: 70,240. Language: Polish. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Antiquities & Archaeology
(5.00 from 1 review)
Z książki dowiesz się dlaczego budowana została Wielka Piramida w Egipcie i jakie może mieć znaczenie dla naszych czasów szczególnie w kontekście zagrożeń przewidzianych na grudzień 2012 roku.
Love's Bible Calendar
By
Price: $5.99 USD. Words: 89,510. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Relationships and Family » Marriage
There are combinations of kisses that represent each book of the Bible. There are Bible verses and love songs sealed with a kiss for each day of the year. Every song is a declaration of love with a prayer.
The Great Mormon Conspiracy
By
Price: $4.99 USD. Words: 107,210. Language: English. Published: May 8, 2012 by Star Publish LLC. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Mormonism
Presented as dialogue between Grandmother and Granddaughter, Mormon history unfolds as never before. Grandmother, convinced of the legitimacy of Joseph Smith, discloses to an inquisitive teen the betrayal and deceit she has uncovered in a forty-year quest for the truth. What unfolds is a complex drama that transformed Joseph Smith’s focus on the eternal into a gospel fixated on the flesh.
Christian Sacraments of the Church: Baptism and Communion (the Eucharist) Explained
By
Price: $4.99 USD. Words: 4,660. Language: English. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Theology / General
This is a booklet with over 4,400 words. It examines both baptism and communion from a biblical perspective with some insights from early church history, exploring their meaning and the purpose in the life of a Christian. King also focuses on the correct procedures and methods for practicing these sacraments as well as what part they play in the church. Robert Alan King is an ordained minister.
30 Deliverance Sermon Seeds -Sermon Helps for the Active Pastor
By
Price: $0.99 USD. Words: 18,170. Language: English. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / New Testament
These are 30 Deliverance Sermon Seeds for the active Pastor and also for any person that loves the Word of God. These seeds from the Word of God are meant to inspire the student of the Word to dig deeper to find the nuggets in the Bible. These Sermon Seeds are chocked full of scriptures and Biblical knowledge to inspire any student to desire more of the Living Word of God.
Another Type of Soldier
By
Price: $9.99 USD. Words: 20,380. Language: English. Published: May 7, 2012 by Christian Living Books, Inc.. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Warfare
After you read this book, ignorance will no longer be an excuse for being unaware of the evil beings which plague your life. This is your roadmap to spiritual freedom. Power to defeat the devil has been given to each believer; it’s up to you to use that miraculous power.
Bihira Grace Na-save para sa isang Layunin
By
Price: $5.22 USD. Words: 30,590. Language: Tagalog (Filipino). Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Ito ay isang tunay na kuwento ng mga hindi pangkaraniwang biyaya, pambihirang awa at undiluted pananampalataya. Ito ay isang hindi pangkaraniwan na biyaya, isang bihirang pabor, isang unexplainable awa at grasya na transcends pantao pangangatwiran. Ito ay hindi isang pang-araw-araw na biyaya at hindi para sa lahat; na ito ay para lamang sa isang pinili, pinagpala, espesyal at privileged binata. Si
Soms Grace Opgeslagen voor een doel
By
Price: $5.22 USD. Words: 27,280. Language: Dutch. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Dit is een waar gebeurd verhaal van ongebruikelijke genade, barmhartigheid en buitengewone onverdunde geloof. Het was een ongewone gratie, een zeldzame gunst, een onverklaarbare genade en zegen dat menselijke redenering overstijgt. Het was geen alledaagse genade en was niet voor iedereen, het was alleen voor een uitverkoren, gezegend, bijzondere en bevoorrechte jonge man. Hij kwam face-to-face me
Kawaida Grace Kuokolewa kwa Makusudi
By
Price: $5.22 USD. Words: 24,030. Language: Swahili. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Hii ni hadithi ya kweli ya neema isiyo ya kawaida, huruma na imani undiluted ajabu. Ilikuwa ni kawaida neema, neema adimu, huruma hayaelezeki na baraka ipitayo hoja ya binadamu. Haikuwa neema ya kila siku na siyo kwa ajili ya kila mtu, ilikuwa tu kwa ajili ya wateule mtu, heri, maalum na upendeleo vijana. Alikuja uso kwa uso na kufa siku hiyo ya tukio hilo mwezi Oktoba, 2002. Mara mbili katika m
흔하지 그레이스 목적으로 저장됨
By
Price: $5.22 USD. Words: 17,910. Language: Korean. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
이것은 비정상적인 은혜 특별한 자비와 undiluted 믿음의 실화입니다. 그것은 흔히 은혜, 드문 일이다, 인간의 추론을 초월 설명할 자비와 축복했습니다. 그것은 일상적인 은총이 아니었고 모든 사람 없지 않아 단지 선택, 축복, 특별 및 권한이 젊은 남자를했습니다. 그는 10 월에 그 숙명적인 날, 2002 죽음과 대면을 왔어요. 하나, 신비와 다른 치명적인, 2 년 10 월 같은 달에 두 경우에 그는 두 명의 매우 심각한 자동차 사고를 경험했다. 첫번째는 그의 삶에 대한 경고 같았지만, 후자는 자신의 운명이 될 사실이었다. 그러나 그는 치열하고 ferociously 죽음을 위해 싸웠고, 하나님의 은혜로 승리했다. 그는 서둘러 인수되는 싸구려 기사 않았음을 성령의 도움을 통해 죽음이었다. 오늘, 그는
What Does the Bible Say About Women in Church Leadership?
By
Series: What Does the Bible Say About.... Price: Free! Words: 68,110. Language: English. Published: May 7, 2012 by Grace Communion International. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
In 2004, Grace Communion International began a thorough examination of women in church leadership positions, such as pastors. A careful study was done in Scripture, with special attention to certain key NT texts. Both complementarian and egalitarian scholars sometimes push the evidence further than is warranted. With a cautious approach, we concluded that women may serve as pastors.
A Private Commentary on the Bible: Esther
By
Series: A Private Commentary on the Bible, Book 2. Price: $2.99 USD. Words: 64,890. Language: English. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Commentary / Old Testament
Esther is about God’s grace, providence, and promises. It is also a story about compromise, worldliness, and pride—and that’s the good guys! How the believer can compromise his or her faith for worldly gain, and how God will be true to himself to protect and preserve his people, is the story of Esther. The interpretation is based on a translation by the Author.
נדיר גרייס הציל לצרכי
By
Price: $5.22 USD. Words: 20,340. Language: Hebrew. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
זהו סיפור אמיתי יוצא דופן של חסד, רחמים ואמונה יוצאת דופן חי. זה היה חסד נדיר, טובה נדיר, רחמים ברכה שאי אפשר להסביר, וכי מתעלה החשיבה האנושית. זה לא היה חסד כל יום ולא היה לכולם, זה היה רק האיש הנבחר, ברוך צעיר מיוחד חסוי. הוא פנים אל פנים עם המוות באותו יום גורלי באוקטובר, 2002. בשני מקרים של שנתיים, באותו חודש אוקטובר הוא חווה שתי תאונות דרכים קשות מאוד: אחד, מסתורי אחר, קטלניות. הראשון היה כ
Aeg-ajalt Grace Salvestatud Purpose
By
Price: $5.22 USD. Words: 20,270. Language: Estonian. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
See on tõsi lugu ebatavalise armu erakorralise armu ja lahjendamata usku. See oli aeg-ajalt armu haruldane kasuks, seletamatu armu ja õnnistust, mis ületab inimese arutluskäik. See ei olnud igapäevane armu ja ei olnud kõigile, see oli just valitud, õnnistatud, eriline ja privilegeeritud noormees. Ta tuli näost-näkku surma, et saatuslikul päeval oktoober, 2002. Kahel korral kahe aasta jooksul nin
Όχι συχνές Γκρέις Αποθηκευμένα για έναν σκοπό
By
Price: $5.22 USD. Words: 26,660. Language: Greek. Published: May 7, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία της χάριτος ασυνήθιστο, εξαιρετικό το έλεος και την πίστη αδιάλυτο. Ήταν μια ασυνήθιστη χάρη, μια σπάνια υπέρ, μία ανεξήγητη έλεος και την ευλογία που ξεπερνά την ανθρώπινη λογική. Δεν ήταν μια καθημερινή χάρη και δεν ήταν για όλους? Ήταν μόνο για μια επιλεγμένη, ευλογημένος, ειδική και προνομιακή νεαρός άνδρας. Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο εκείνη την μοιραί