Nonfiction » Religion and Spirituality » Theology

Walking With The Gods: Modern People Talk about Deities, Faith, and Recreating Ancient Religious Traditions
By
Price: $5.99 USD. Words: 164,060. Language: English. Published: March 20, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Comparative Religion
An ethnographic study of contemporary Western polytheism that raises surprising questions about Deity, religion, faith, nature, and humanity's relationship to each.
Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học
By
Price: $2.99 USD. Words: 33,310. Language: Vietnamese. Published: July 12, 2014. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Research
Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học là tập tài liệu hướng dẫn nhằm giúp đỡ các học viên có một kiến thức tổng quát để chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp của mình.