Essay » Business

Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May. Price: $12.90 USD. Words: 8,620. Language: Vietnamese. Published: September 10, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD. Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY
Julian Stodd's Learning Methodology - A Practical Tool for Learning Design
Price: $3.99 USD. Words: 5,220. Language: English. Published: December 3, 2013. Categories: Essay » Business
Julian has designed and delivered hundreds of learning solutions and, through research and experience, created a six step Learning Methodology: CONTEXT - DEMONSTRATION - EXPLORATION - REFLECTION - ASSESSMENT - FOOTSTEPS At each of these stages, Julian explores the key points of what we should and shouldn't do, and asks questions that we can use to shape and structure the learning design.
7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng ở Doanh Nghiêp
Price: $8.88 USD. Words: 5,770. Language: Vietnamese. Published: October 4, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng luôn là câu hỏi thường trực với lãnh đạo doanh nghiệp, và chọn công cụ nào để đem lại hiệu quả? Thực tế đã chứng minh :Với việc áp dụng 7 công cụ thống kê có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp...
Critical Thinking: 50 Best Strategies to Think Smart and Clear, Get Logical Thinking, and Improve Your Decision Making Skills
Price: $2.99 USD. Words: 11,040. Language: English. Published: April 17, 2016. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Education and Study Guides » Behavioral management
Introduction Strategy #1: Practice Intellectual Humility Strategy #2: Keep A Curious Mind Strategy #3: Do Not Take Things At Face Value Strategy #4: Practice Evidence-Based Thinking Strategy #5: Challenge Your Beliefs Strategy #6: Broaden Your Knowledge Strategy #7: Be a Good Judge of Character Strategy #8: Weigh Options Carefully Strategy #9: Learn How to Spot Liars Strategy #10: Learn to Recogni

Related Categories