Books tagged: allah

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 155 results (Try using more keywords)

The Worst Slander: Idolatry
Price: Free! Words: 33,570. Language: English. Published: July 2, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Discusses the grave sin of idolatry; this phenomenon is still quite widespread to this day. Associating any others with Allah is considered idolatry, and in this book we go into detail regarding this subject. Idolatry is the most dangerous sin, one that cannot be forgiven, and may even lead people to hell.
50 Maddede Evrim Teorisinin Çöküşü
Price: Free! Words: 7,860. Language: Turkish. Published: July 3, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Evolution
(5.00)
Bilimsel bir gerçek gibi sunulmaya çalışılan evrim teorisi çürük temellere dayanmaktadır. Evrimcilerin ortaya attıkları her iddia, bilim tarafından yalanlanmıştır. Evrimciler ise propaganda, demagoji gibi yöntemlerle bu teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu kitapçıkta, evrim teorisinin temel iddiaları bilimsel delillerle çürütülmektedir.
The Day of Judgment
Price: Free! Words: 45,060. Language: English. Published: July 7, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Discusses the day when we shall be judged by Allah with regards to our deeds, both good and bad; this book seeks to remind people that they should use the opportunity they have in this life to earn the good pleasure of Allah, before it's too late, and for us to be grateful to the blessings our Lord has given us.
Alay Denen Zulüm
Price: Free! Words: 24,570. Language: Turkish. Published: July 7, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Din ahlakından uzak kişiler iman edenlere yönelik gösterdikleri alaycı davranışlarla kendilerini sonsuz bir azaba sürüklemektedirler. Elinizdeki kitapta bu gerçekler anlatılmakta, inkarcıların alay etmek isterken içine düştükleri tuzak açıklanmaktadır.
Allah Için Yaşamak
Price: Free! Words: 22,070. Language: Turkish. Published: July 7, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Bu kitapta sadece Allah için yaşayan ve Kuran'da tarif edilen mümin modeli anlatılmaktadır. Unutulmamalıdır ki cennet, Allah'a ve ahirete "kesin bir bilgiyle" iman edip, sonra da Allah yolunda "ciddi bir çaba" gösterenlerin yurdudur.
Güzel Söze Uymanın Önemi
Price: Free! Words: 21,690. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Güzel söz denilince çoğu kişinin aklına iltifat etmek,sevgiyi dile getirmek veya umut verici konuşmalar yapmak gelebilir. Oysa Allah'ın Kuran'da bizlere öğrettiği asıl güzel söz insanları Allah'a çağıran, Kuran'a uymaya davet eden sözdür.
Herşeyde Hayir Görmek
Price: Free! Words: 15,880. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren duyduğu her sözü, muhatap olduğu her detayı, karşılaştığı her olayı sonsuz akıl, kuvvet ve adalet sahibi olan Allah yaratır. Bu durumda insanın yapması gereken, Allah’ın sonsuz aklına ve sonsuz hikmetlerle dolu kadere teslim olmaktır.
Iyilerin Ittifakı
Price: Free! Words: 25,790. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Barışın, huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir toplumda yaşamayı samimi olarak isteyenler bir an önce karar vermeli ve Kuran ahlakını yeryüzüne hakim kılmak için faydalı çalışmalar yapmalıdırlar. Bu kitap, iyiliğin hakim olmasını isteyenlere, iyilik yapmaları ve diğer iyilerle ittifak etmeleri için yazılmış bir çağrı niteliğindedir.
Understanding Islam for Young People
Price: $0.99 USD. Words: 5,720. Language: English. Published: July 10, 2011. Categories: Nonfiction » Children's Books » Religion and Spirituality
Islam is one of the world’s main religions but to children who were not bought up in that faith it may be a mystery. We live in a multi-cultural world where it is important for everyone to have some understanding of the key religions. This guide for young people offers a simple explanation to some of Islam’s main features.
Hz. Ibrahim (as) ve Hz. Lut (as)
Price: Free! Words: 30,180. Language: Turkish. Published: July 11, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Bu kitabın hazırlanış amacı Hz. İbrahim (as)'ı ve onunla aynı dönemde yaşamış olan Hz. Lut (as)'ı tanımak ve tüm üstün özelliklerinden örnek almaktır. Hiç kuşku yok ki, Kuran'da, Hz. İbrahim (as) ve Hz. Lut (as) hakkında verilen bilgilerin her biri birçok hikmet içermektedir.