Books tagged: allah

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 135 results (Try using more keywords)

Hazreti Musa (as)
By
Price: Free! Words: 27,660. Language: Turkish. Published: July 11, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Kuran’da kendisinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber Hz. Musa (as)'dır. Hz. Musa (as)'ın, çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesi, kavminden bazı kimselerin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir.
Hz. Yusuf Medresesi
By
Price: Free! Words: 27,070. Language: Turkish. Published: July 12, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Samimi Müslümanlar için, hiçbir suçları bulunmadığı halde zaman zaman yaşamak zorunda bırakıldıkları hapishaneler, manevi açıdan birer eğitim ve nefsi terbiye yerleridirler.
Allah’in Isimleri
By
Price: Free! Words: 55,820. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Allah, 1400 yıl önce indirdiği Kuran ile insanlara Kendini tanıtmış, Kendine ait isimleri bildirmiştir. İşte şu an elinizde tuttuğunuz kitabın amacı size "şah damarınızdan daha yakın olan" Allah'ı, O'nun Kuran'da bildirdiği şekilde tanıtmak, böylelikle Yüce Allah'a daha yakın olmanızı sağlamaktır.
Dünya Hayatinda Tüm Zevkleri Tüketenler
By
Price: Free! Words: 32,170. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Dünyanın dört bir yanı saymakla bitirilemeyecek kadar çok nimetle ve güzelliklerle doludur. Ancak Allah'tan uzak yaşayan bazı insanlar, bu zevklerin pek çoğundan haberdar değildirler. Bu kitabın amacı, din ahlakı yaşanmadığında nasıl bir mahrumiyet oluştuğunu ortaya koymak, bu duruma düşen kişileri ahirette karşılaşacakları acı sondan kurtulmaya davet etmektir.
Gizli Azaplarin Çözümü
By
Price: Free! Words: 29,250. Language: Turkish. Published: July 16, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İşte bu kitapta bu önemli gerçeğe dikkat çekilmekte, Allah’a karşı mutlak samimiyet elde edilmediği sürece, insanların hiçbir yolla gerçek anlamda mutluluğu yaşayamayacakları ve dünyadaki bu gizli azapların ahirette sonsuz bir azaba dönüşecebileceği hatırlatılmaktadır.
Hz. Isa (a.s.) Gelecek
By
Price: Free! Words: 32,020. Language: Turkish. Published: July 17, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta, Hz. İsa (a.s.)'ın ölmediğinin, Allah Katına yükseldiğinin ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gönderileceğinin delilleri Kuran ayetleri ışığında incelenmiştir. Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir.
Derin Düşünmek
By
Price: Free! Words: 23,860. Language: Turkish. Published: July 20, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İnsan Allah'ın düşünme yeteneği ile yarattığı bir varlıktır. Ne var ki, insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmaz. Hatta hemen hemen hiç düşünmeyen insanlar bile vardır. Bu kitabın amacı insanları "gereği gibi düşünme"ye davet etmek ve "gereği gibi düşünme"nin yollarını göstermektir.
Imtihanın Sırrı
By
Price: Free! Words: 22,250. Language: Turkish. Published: July 20, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İnsanın sonsuz ahiret yurduna ulaşmak için denendiği yer dünya hayatıdır. İnsan, yaşamı süresince ahirete yönelik bir sınav yaşamakta ve bu konuda gösterdiği çabayla denenmektedir. Hayat, gerçekte Allah'ın bizleri sınamak ve eğitmek için yarattığı geçici bir süredir.
Imanı Çabuk Anlamak -1
By
Price: Free! Words: 17,330. Language: Turkish. Published: July 21, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta aradığınız her türlü sorunun yanıtını en doğru şekil de bulacak ve Yaratıcımız olan Allah karşısındaki sorumluluklarınızı öğreneceksiniz. Sorulara verilen tüm yanıtlar tamamen Kuran'a ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetine göre açıklanmaktadır.
Imanı Çabuk Anlamak -2
By
Price: Free! Words: 21,750. Language: Turkish. Published: July 21, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Üç kitaptan oluşan bu serinin ikincisinde de gerçek İslam’ı tanımak ve yaşamak isteyenlerin zihinlerinde oluşabilecek yüzlerce soruya Kuran ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünneti ışığında net ve açık cevaplar verilmeye devam edilmektedir.