Books tagged: easy life

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 3 results

Live Simple-Cut it Out
Price: $1.99 USD. Words: 1,760. Language: English. Published: December 15, 2011. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement
Life is chaotic. If you’re like most people, so much needs doing every day that you reach day’s end before you reach the end of your “to do” list. It’s no wonder, then, that stress so often rears its ugly head, impacting your health in myriad ways. Get off the treadmill. Millions have. In this brief 7 Minute Read you’ll learn how to greatly improve your productivity by assessing
का चा शोध (why?)
Price: Free! Words: 5,350. Language: Marathi. Published: August 31, 2014. Categories: Fiction » Inspirational, Fiction » Inspirational
जीवन न संपणाऱ्या अपेक्षांची यादी न राहता, खळाळत वाहणारी नदी असायला हवे. सतत "मी माझे" ची विवंचना न राहता आनंद, समाधानाची मालिका असायला हवे. जीवनाची रहस्ये शोधायला हवीत.“का चा शोध?”घ्यायला हवा. या साडे पाच फुट देहा मागे “मन ” नावाचा विस्वीर्ण समुद्र आहे. आणि त्यात अनेक रहस्य दडलेली आहेत जी आपले बाह्य जीवन घडवत असतात . खरे जीवन तर आत मनातच असते .
कालचक्र Time Matrix
Price: Free! Words: 4,570. Language: Marathi. Published: November 19, 2014. Categories: Fiction » Inspirational
आपला वर्तमान हा मुक्त नाही. प्रत्येक वेळी तो कसल्याश्या प्रभावाखाली काम करतो. त्याची शुध्द हरपली. आणि अशाच प्रभावित आणि शुध्द हरपलेल्या वर्तमान काळास आपण सामोरे जात असल्यामुळे आपण प्रत्येक वेळी प्रतिक्रियात्मक पर्याय निवडले. काळाचे अद्भूत चक्र समजताच आपण त्या काळाच्या भोवऱ्यातून सहज आपली सुटका करून घेवू शकू. आणि मग आपल्याला प्रगतीची नवीन क्षिताजे उघडतील. आपला काळ मुक्त संचार करू लागेल.