Books tagged: global

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 115 results (Try using more keywords)

Basitliğin Kirli Kültürü
Price: Free! Words: 33,900. Language: Turkish. Published: July 22, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta ele alınacak olan basitlik insanı -Allah'ın dilemesi dışında- cehenneme sürükleyebilecek büyük bir tehlikedir. Basitlik, bir insanın ruhunu Kuran ahlakına uygun bir şekilde derinleştirememesi, Allah'a yakın olma ve O'nun rızasını kazanma konusunda istekli olmaması sonucunda, davranış ve düşünce biçiminde meydana gelen yüzeyselliktir.
Dinsizliğin Dini Ile Mücadele
Price: Free! Words: 27,030. Language: Turkish. Published: July 22, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta dünya üzerinde hakim olan materyalizm, komünizm gibi ideolojileri, bunların kendilerine sözde bilimsel bir dayanak olarak gördükleri Darwinizm'i ve bunların dışında da dinsizliğe dayalı tüm sistemleri "dinsizliğin dinleri" olarak tanımladık.
Kuran’da Sabrın Önemi
Price: Free! Words: 21,350. Language: Turkish. Published: July 23, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Allah'ın Kuran'da emrettiği güzel ahlak özelliklerinden biri "sabır"dır. Ancak Allah’ın bildirdiği sabır, günlük hayatta pek çoğumuzun şahit olduğu tavırlardan çok farklı, çok üstün ve çok kapsamlı bir özelliktir.
Gerçeği Düşündünüz Mü?
Price: Free! Words: 32,180. Language: Turkish. Published: July 26, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi kim var etti, sahip olduğunuz mükemmel bedeni kim yarattı? Diğer insanları ve evreni kim var etti? Tüm bunları yaratmaktaki amacı nedir ve sizden ne istiyor?
En Büyük Iftira: Şirk
Price: Free! Words: 27,170. Language: Turkish. Published: July 26, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Şirk, sadece tahtadan oyulmuş putlara tapmakla sınırlı bir kavram değildir. İnsanın Allah'ın rızasına muhalif olarak kendisinden medet umduğu, rızasını aradığı her varlık Allah'tan başka edindiği birer ilahtır. Şirk, telafisi mümkün olmayan, insanı cehenneme kadar sürükleyebilecek bir günahtır.
Ehli Sünnet’in Önemi
Price: Free! Words: 44,030. Language: Turkish. Published: July 26, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Sünnet Resulullah (sav)'ın sahih hadislerinin toplanması ve sonra da büyük alimler tarafından yorumlanması ile oluşan Ehl-i Sünnet itikadıdır. Bu kitapta Ehl-i Sünnet itikadının esasları anlatılarak, konunun önemi bir kere daha hatırlatılmaktadır.
Dinsizliğin İlkel Mantığı
Price: Free! Words: 42,180. Language: Turkish. Published: July 27, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Kuran’da din ahlakından uzak insanlar ‘cahil’ olarak isimlendirir. Bu hayat şeklinin ne denli ilkel ve çarpık olduğu ancak Kuran’da belirtilen yaşam biçimi, üstün düşünce ve ahlak yapısı ile kıyaslandığında ortaya çıkar.
Çözüm Kuran Ahlakı
Price: Free! Words: 32,760. Language: Turkish. Published: July 28, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Tüm dünyanın adalet, huzur, güven ve zenginlik içinde yaşanan, refah dolu bir yer olmasını sağlamak için öncelikle insanların vicdan sahibi olmaları gerekir. Vicdan sahibi olmanın yegane yolu ise imandır. Sonuç olarak, dünyadaki adaletsizliğin, kargaşanın, terörün, katliamların, açlığın, sefaletin ve zulmün tek bir çözümü vardır: Kuran Ahlakı.
Evrim Açmazı
Price: Free! Words: 52,400. Language: Turkish. Published: July 29, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitap, yazarın evrim teorisinin çöküşünü konu alan eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Ansiklopedi formatında, alfabetik olarak sıralanmış konu başlıkları altında, evrim teorisinin iddialarını ve bu iddiaların bilimsel deliller ve bulgular ışığında nasıl geçersiz kılındığını açık bir şekilde göreceksiniz.
Insanlara Tapınma Dini
Price: Free! Words: 21,370. Language: Turkish. Published: August 1, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta, insanların hem dünyalarını hem de ahiretteki sonsuz hayatlarını büyük bir tehlike içine sokan ve onları, Allah yerine O'nun yaratmış olduğu insanları ilah edinmeye zorlayan bu şeytani sistemin yapısı günümüzden örnekler verilerek anlatılmaktadır.