Books tagged: kyrgyz

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 13 results

Бакытка багыт
Price: Free! Words: 49,590. Language: Turkish. Published: April 23, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Алла Тааланын улуулугу, аруулугу, кудуреттіілігі, асыресе, адам баласынын жаралуу себеби, максаты, адам атка татыктуу болуунун негизги эрежелери тууралуу баяндалган.
Азирети Мухаммад Мустафа (с.а.в.)
Price: Free! Words: 32,920. Language: Turkish. Published: April 22, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммаддин(с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат берилген.
Тасаввуф
Price: Free! Words: 117,270. Language: Turkish. Published: April 19, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул китепте Ислам дининин аруулугу, улуктугу тасаввуф аркылуу аят-хадистерге таянуу менен берилген. Ошону менен катар эле, тасаввуфтун мани-маңызы, пайда болушу, максаты кеңири баяндалган.