Books tagged: mrezni marketing

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Full Search

Found: 2 results

Možeš, ako hoćeš...
By Laszlo Gajo
Price: $3.99 USD. Words: 39,400. Language: Serbian. Published: November 28, 2011. Category: Nonfiction
Zašto Vam treba ova knjiga? Moji počeci u sveti mrežnog marketinga, prezentacija, hotela i slobode bili su nesigurni, površni i osuđeni na neuspeh. Nagomilana odbijanja i kratak spisak je bio garant neizbežnog odustajanja. Ništa posebno, svi oko mene su odustajali. Bio sam ubeđen da sav taj trud mora da se isplati, na neuspeh sam odgovorio sa više rada i lomio u sebi svaku sumnju i nesigurnost.
Veštine prodaje, mrežni marketing i vođstvo
By Laszlo Gajo
Price: $2.00 USD. Words: 11,920. Language: Serbian. Published: February 13, 2012. Category: Nonfiction
Zašto Vam treba ova knjiga? Moji počeci u sveti mrežnog marketinga, prezentacija, hotela i slobode bili su nesigurni, površni i osuđeni na neuspeh. Nagomilana odbijanja i kratak spisak je bio garant neizbežnog odustajanja. Ništa posebno, svi oko mene su odustajali. Bio sam ubeđen da sav taj trud mora da se isplati, na neuspeh sam odgovorio sa više rada i lomio u sebi svaku sumnju i nesigurnost..