Books tagged: musluman

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 33 results

50 Maddede Evrim Teorisinin Çöküşü
By
Price: Free! Words: 7,860. Language: Turkish. Published: July 3, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Science and Nature » Evolution
Bilimsel bir gerçek gibi sunulmaya çalışılan evrim teorisi çürük temellere dayanmaktadır. Evrimcilerin ortaya attıkları her iddia, bilim tarafından yalanlanmıştır. Evrimciler ise propaganda, demagoji gibi yöntemlerle bu teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu kitapçıkta, evrim teorisinin temel iddiaları bilimsel delillerle çürütülmektedir.
Alay Denen Zulüm
By
Price: Free! Words: 24,570. Language: Turkish. Published: July 7, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Din ahlakından uzak kişiler iman edenlere yönelik gösterdikleri alaycı davranışlarla kendilerini sonsuz bir azaba sürüklemektedirler. Elinizdeki kitapta bu gerçekler anlatılmakta, inkarcıların alay etmek isterken içine düştükleri tuzak açıklanmaktadır.
Allah Için Yaşamak
By
Price: Free! Words: 22,070. Language: Turkish. Published: July 7, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta sadece Allah için yaşayan ve Kuran'da tarif edilen mümin modeli anlatılmaktadır. Unutulmamalıdır ki cennet, Allah'a ve ahirete "kesin bir bilgiyle" iman edip, sonra da Allah yolunda "ciddi bir çaba" gösterenlerin yurdudur.
Güzel Söze Uymanın Önemi
By
Price: Free! Words: 21,690. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Güzel söz denilince çoğu kişinin aklına iltifat etmek,sevgiyi dile getirmek veya umut verici konuşmalar yapmak gelebilir. Oysa Allah'ın Kuran'da bizlere öğrettiği asıl güzel söz insanları Allah'a çağıran, Kuran'a uymaya davet eden sözdür.
Herşeyde Hayir Görmek
By
Price: Free! Words: 15,880. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren duyduğu her sözü, muhatap olduğu her detayı, karşılaştığı her olayı sonsuz akıl, kuvvet ve adalet sahibi olan Allah yaratır. Bu durumda insanın yapması gereken, Allah’ın sonsuz aklına ve sonsuz hikmetlerle dolu kadere teslim olmaktır.
Iyilerin Ittifakı
By
Price: Free! Words: 25,790. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Barışın, huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir toplumda yaşamayı samimi olarak isteyenler bir an önce karar vermeli ve Kuran ahlakını yeryüzüne hakim kılmak için faydalı çalışmalar yapmalıdırlar. Bu kitap, iyiliğin hakim olmasını isteyenlere, iyilik yapmaları ve diğer iyilerle ittifak etmeleri için yazılmış bir çağrı niteliğindedir.
Hz. Ibrahim (as) ve Hz. Lut (as)
By
Price: Free! Words: 30,180. Language: Turkish. Published: July 11, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitabın hazırlanış amacı Hz. İbrahim (as)'ı ve onunla aynı dönemde yaşamış olan Hz. Lut (as)'ı tanımak ve tüm üstün özelliklerinden örnek almaktır. Hiç kuşku yok ki, Kuran'da, Hz. İbrahim (as) ve Hz. Lut (as) hakkında verilen bilgilerin her biri birçok hikmet içermektedir.
Hazreti Musa (as)
By
Price: Free! Words: 27,660. Language: Turkish. Published: July 11, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Kuran’da kendisinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber Hz. Musa (as)'dır. Hz. Musa (as)'ın, çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesi, kavminden bazı kimselerin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir.
Hz. Yusuf Medresesi
By
Price: Free! Words: 27,070. Language: Turkish. Published: July 12, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Samimi Müslümanlar için, hiçbir suçları bulunmadığı halde zaman zaman yaşamak zorunda bırakıldıkları hapishaneler, manevi açıdan birer eğitim ve nefsi terbiye yerleridirler.
Allah’in Isimleri
By
Price: Free! Words: 55,820. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Allah, 1400 yıl önce indirdiği Kuran ile insanlara Kendini tanıtmış, Kendine ait isimleri bildirmiştir. İşte şu an elinizde tuttuğunuz kitabın amacı size "şah damarınızdan daha yakın olan" Allah'ı, O'nun Kuran'da bildirdiği şekilde tanıtmak, böylelikle Yüce Allah'a daha yakın olmanızı sağlamaktır.