Books tagged: tho

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 13 results

Khi kẻ thù ta buồn ngủ
Price: $9.99 USD. Words: 14,650. Language: Vietnamese. Published: April 29, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Khi kẻ thù ta buồn ngủ thơ When Our Enemy Falls Asleep poems Lý Đợi Nguyễn Tiến Văn dịch sang Anh ngữ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5774-1
Đất Vỡ
Price: $9.99 USD. Words: 11,550. Language: Vietnamese. Published: May 16, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
(5.00)
đất vỡ thơ vi lãng ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-6981-2 Thế giới thơ vi lãng làm nên từ những chiêu niệm và sự tinh lọc để cuối cùng nó thiết dụng như những an ủy con người ly tán.
Nghịch lưu của tuổi
Price: $9.99 USD. Words: 22,920. Language: Vietnamese. Published: June 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Thơ Nguyễn Hàn Chung Copyrighted by Nguyễn Hàn Chung Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-8019-0
Mi & Ngôn Lời
Price: $9.99 USD. Words: 14,440. Language: Vietnamese. Published: August 16, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Michelia Mi & Ngôn Lời Thơ Copyrighted by Michelia Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-4131-3
MendA
Price: $9.99 USD. Words: 13,410. Language: Vietnamese. Published: August 17, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Huỳnh Lê Nhật Tấn MendA thơ Copyrighted by Huỳnh Lê Nhật Tấn Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-0561-2
lỤc bát già và nàng thơ trẺ
Price: $9.99 USD. Words: 4,670. Language: Vietnamese. Published: August 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
lỤc bát già và nàng thơ trẺ thơ trần thiên thị Copyrighted by Trần Thiên Thị Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5933-2
Tay Gõ Cửa Đời
Price: $9.99 USD. Words: 7,390. Language: Vietnamese. Published: August 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Tay Gõ Cửa Đời thơ Du Tử Lê Smashwords Edition 2011 Copyright 2011 Du Tử Lê Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-4251-8
Ngoài Giấc Ngủ
Price: $9.99 USD. Words: 10,790. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
NGOÀI GIẤC NGỦ thơ Thường Quán Phụ bản Thường Quán Copyright © 2012 by Thường Quán Kệ Sách eBook Publishing Centter Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-6898-3
Tôi Chạy Vòng Quanh Một Khoảng Trống
Price: $9.99 USD. Words: 21,340. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
Trần Nguyên Đán Tôi Chạy Vòng Quanh Một Khoảng Trống tập thơ Copyrighted by Trần Nguyên Đán Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-7940-8
Chẹc Chẹc
Price: $9.99 USD. Words: 34,040. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
C H Ẹ C C H Ẹ C lá thư mùa xuân gửi đi thơ Copyright @2012 by Nguyễn Đình Chính Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-9320-6