Books tagged: van hoc viet nam

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 21 results

Thơ Con Cóc và những vấn đề khác
By
Price: $9.99 USD. Words: 99,350. Language: Vietnamese. Published: April 20, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Essay » Literature
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác Lý luận - Phê bình Nguyễn Hưng Quốc ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-2078-3
Phòng Triển Lãm Mùa Đông
By
Price: $9.99 USD. Words: 50,780. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Phòng Triển Lãm Mùa Đông tập truyện ngắn Đặng Thơ Thơ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3606-7
MendA
By
Price: $9.99 USD. Words: 13,410. Language: Vietnamese. Published: August 17, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Huỳnh Lê Nhật Tấn MendA thơ Copyrighted by Huỳnh Lê Nhật Tấn Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-0561-2
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt
By
Price: $9.99 USD. Words: 169,470. Language: English. Published: December 8, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » War
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5026-1
Mùa Biển Động - Tập V: Tha Hương
By
Price: $9.99 USD. Words: 267,990. Language: Vietnamese. Published: December 14, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » War
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tập V: Tha Hương tiểu thuyết lịch sử ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3511-4
Chữ Dưới Chân Tường
By
Price: $9.99 USD. Words: 67,320. Language: Vietnamese. Published: April 12, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » Literary
NGUYỄN VIỆN CHỮ DƯỚI CHÂN TƯỜNG tiểu thuyết Copyright @2012 Nguyễn Viện Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-6305-6
Dân Chủ Pháp Trị
By
Price: $9.99 USD. Words: 132,540. Language: Vietnamese. Published: April 12, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Essay » Political
Nguyễn Hữu Liêm DÂN CHỦ PHÁP TRỊ Luật Pháp, Công Lý, Tự Do và Trật Tự Xã Hội Copyright © 2012 by Nguyễn Hữu Liêm Kệ Sách eBook xuất bản – 2012 Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-9448-7 Bản in do BIỂN MỚI xuất bản VĂN NGHỆ phát hành. (C) 1992). San Jose, California, USA. Mọi trích dẫn xin vui lòng đề xuất xứ
Viết Trong Bóng Tối. Amen
By
Price: $9.99 USD. Words: 9,770. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
Viết Trong Bóng Tối. Amen thơ Lê Thánh Thư Copyright @2012 Lê Thánh Thư Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-0648-0
Ngoài Giấc Ngủ
By
Price: $9.99 USD. Words: 10,790. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
NGOÀI GIẤC NGỦ thơ Thường Quán Phụ bản Thường Quán Copyright © 2012 by Thường Quán Kệ Sách eBook Publishing Centter Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-6898-3
Tôi Chạy Vòng Quanh Một Khoảng Trống
By
Price: $9.99 USD. Words: 21,340. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
Trần Nguyên Đán Tôi Chạy Vòng Quanh Một Khoảng Trống tập thơ Copyrighted by Trần Nguyên Đán Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-7940-8