Books tagged: vietnamese literature

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 9 results

Mùa Biển Động - Tập II: Bão Nổi
By
Price: $9.99 USD. Words: 97,000. Language: Vietnamese. Published: July 26, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Plays & Screenplays » Asian
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tiểu thuyết lịch sử Tập 2 – Bão Nổi Copyrighted by Nguyễn Mộng Giác Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-6852-5
Mi & Ngôn Lời
By
Price: $9.99 USD. Words: 14,440. Language: Vietnamese. Published: August 16, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Michelia Mi & Ngôn Lời Thơ Copyrighted by Michelia Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-4131-3
MendA
By
Price: $9.99 USD. Words: 13,410. Language: Vietnamese. Published: August 17, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Huỳnh Lê Nhật Tấn MendA thơ Copyrighted by Huỳnh Lê Nhật Tấn Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-0561-2
lỤc bát già và nàng thơ trẺ
By
Price: $9.99 USD. Words: 4,670. Language: Vietnamese. Published: August 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
lỤc bát già và nàng thơ trẺ thơ trần thiên thị Copyrighted by Trần Thiên Thị Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5933-2
Tay Gõ Cửa Đời
By
Price: $9.99 USD. Words: 7,390. Language: Vietnamese. Published: August 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Tay Gõ Cửa Đời thơ Du Tử Lê Smashwords Edition 2011 Copyright 2011 Du Tử Lê Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-4251-8
Bóng Lá Hồn Hoa
By
Price: $9.99 USD. Words: 29,510. Language: Vietnamese. Published: September 3, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Nguyễn Thị Hoàng Bóng lá hồn hoa Tập truyện ngắn Copyrighted by Nguyễn Thị Hoàng Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition 2012 ISBN: 978-1-4524-2736-2 Bản in giấy: Văn, 1973 (Sài Gòn, Việt Nam) In tại nhà in riêng của Văn, 38 Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn. Phát hành ngày 15-7-1973. Số lượng 4000 cuốn. Giấy phép xuất bản số 2366/PTUDV/KBCNT/KSALP Sài Gòn ngày 28-6-1973
A Story of Vietnam
By
Price: $2.99 USD. Words: 133,260. Language: English. Published: December 14, 2011. Category: Nonfiction » History » Asian
A Story of Vietnam is the first comprehensive and inclusi history of Vietnam written in English. It provides a serious reading material to students interested in Asia. To the hyphenated Vietnamese,it presents a keen reference tool to decipher the ethnic and cultural idiosyncrasies they encounter everyday at home. Finally, this book can introduce the country of Vietnam to the discerning traveler.
Đất Ải
By
Price: Free! Words: 74,220. Language: Vietnamese. Published: November 23, 2013. Category: Fiction » Literature » Urban
Đất Ải - tiểu thuyết. Ban đầu tác phẩm in giấy, nhà xuất bản Văn Mới phát hành (USA, 2005). Bản văn điện tử sau này (eBook, Smashwords Edition 2013) tác giả có sửa chữa và bổ sung. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3104 4010 6.
Bề Rộc Bề Trằm
By
Price: Free! Words: 94,150. Language: Vietnamese. Published: September 6, 2014. Category: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Bề Rộc Bề Trằm (eBook, Smashwords Edition 2014) gồm 33 truyện ngắn nay xuất bản thành tập. Tác giả giữ bản quyền, chịu trách nhiệm đổi chọn, bôi xóa hoặc thêm nhân thêm nhụy. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3100 1403 1.