Books tagged: zeqatin

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Full Search

Found: 1 result

Vakefi Dhurimi dhe Sherbimi
By Osman Nuri Topbas
Price: Free! Words: 67,250. Language: Albanian. Published: March 11, 2011 by Erkam Publications. Category: Nonfiction
Thelbi shpirtëror i Islamit është, në besim, tevhidi, domethënë uniteti i Allahut, kurse në veprim, edukata, orientimi dhe mëshira. Mëshira është fryti i parë i besimit.