Doi Ky Nu

Mặc dù Sayuri đồng ý kể lại chuyện đời bà, nhưng bà vẫn đưa ra một số điều kiện. Bà muốn tác phẩm được in ra khi bà đã qua đời và các nhân vật quan trọng có liên quan đến đời bà không còn nữa

Available formats: epub, mobi, pdf, rtf, lrf, pdb, txt

First 50% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more read online
Words: 55,680
Language: Vietnamese
ISBN: 9781476165721

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book