Ban hop dong nghiet nga

Có chàng họa sĩ không chuyên nghiệp
Chẳng thích vẽ tranh,chỉ vẽ người!
Tìm đâu đối tượng? Buồn khôn xiết!
Bao chiều, họa sĩ mãi suy tư!!

Available formats: pdf

First 50% Sample: read online
Words: 160
Language: Vietnamese
ISBN: 9781458055385

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book