چارجستار

چارجستار دربرگیرنده پژوهشهایی پیرامون گفتمانهای فرهنگ ایران و جهان است. در بخش نخست تاریخ به بازنگری گذارده میگردد. بخش دوم پهنه فرمانروایی ایران را ارزیابی مینماید. در بخش سوم آبراه و دریای پارس شناسایی میشود و سرانجام در بخش چهارم به هفت سین نگاهی افکنده میشود. چارجستار کاری است نو و یگانه از هر دیدگاه More

Available formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 4% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
Words: 6,930
Language: Persian
ISBN: 9781301575909
About Baktash Khamsehpour (Bahram Iranmand)

Baktash Khamsehpour is a writer and poet. He has also written many articles & reports. His various works are being published gradually.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book