آرمان ایران و ایران آرمان

آرمان ایران و ایران آرمان، یک پژوهشنامه و آموزشنامه است که «بهرام ایرانمند» در سال ۲۵۵۴ نگاشته است. این کار در همان سالها پراکنده گشته بود و اکنون بگونه گسترده در جهان پراکنده میگردد. بگواه این پژوهشنامه، هسته فرهنگ ایران هستی همیشگی دارد. در این آموزشنامه زمینه ها و بنیادهای فرهنگ ایران شناسایی و ایران آرمانی نمایان میگردد

Available formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 5% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
Words: 7,010
Language: Persian
ISBN: 9781311670700
About Baktash Khamsehpour (Bahram Iranmand)

Baktash Khamsehpour is a writer and poet. He has also written many articles & reports. His various works are being published gradually.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book