Babel

Tiim-bagang na sinisiyasat ni Mayo Uno Martin sa kanyang mga tula ang mundo ng mga Pangngalang Pantanig, matatayog na bantayog na lagi’t laging pinatatatag ng paniniwala’t pananampalatayan ng Sangkatauhan...

Available formats: epub, pdf, rtf, txt

First 10% Sample: epub read online

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book