Email this sample to a friend


No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from the publisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


***

Smashwords Edition, License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.


Over de monsters en mensen van de ondierentuin:


Diep onder Artis, achter de deur met TOILET DEFECT, ligt de geheime Ondierentuin.

Daar bewaren ze de echt zeldzame dieren waarvan niemand gelooft dat ze werkelijk bestaan: de eenhoorns, draakjes, roze giraffen... Allemaal dieren die eindeloos veel gevaarlijker zijn dan simpele tijgers en leeuwen.

VINCENT wil later ondierenoppasser worden, net als zijn ouders Helga en Sven. Hij is dol op modeltreintjes en woeste computerspelletjes. Zijn liefste huisdieren zijn steenvretertjes.


Previous Page Next Page Page 2 of 19