Email this sample to a friend

Tác giả: Chu Nhuệ


Chu Du Phỏng Chế Quạt Lông Ngỗng


Người dịch: Trần Thái Hùng

Email: tranthaihung1959@gmail.comTại sao nước cờ của Gia Cát Lượng vẫn cao hơn ta vậy?”

Vấn đề này cứ luôn mãi làm cho Chu Du đau đầu, làm cho ông ta mất ăn mất ngủ.

Chu đô đốc,”

Lổ Túc đi vào đến nhắc nhở Chu Du,

Ngài phải ăn cơm rồi.”

Previous Page Next Page Page 1 of 33