Email this sample to a friendSmashwords Edition


Copyright © 2012 Miroslav Halás

Všetky práva vyhradené.


Obálka a grafická úprava

© 2012 Miroslav Halás, Jr.Kráľ: Ach, ako ma bolí hlava! Ako bolí! Joj! Aha—

Stojí uprostred scény s veľkým tŕňovým kyjakom v ruke.

Previous Page Next Page Page 2 of 44