Email this sample to a friend

Wie is diegene die Jezus,  de Almachtige God, niet erkent? Het is hij die niet gelooft dat Jezus God is die het hele universum schiep (Genesis 1:1 -3 en Johannes 1:10 -12). 


“Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader” (1 Johannes 2:23 ).

Hij die gelooft dat Jezus, die God en de Verlosser is, kwam door het evangelie van het water en de Geest om alle zondaars van al hun zonden te verlossen, is gered van al zijn zonden, en wordt een kind van God de Vader.

“Ieder die in hem blijft, zondigt niet” (1 Johannes 3:6 ). Wat betekent deze passage? Het betekent dat de wedergeboren niet de zonde pleegt die de Waarheid negeert dat Jezus onze God is en onze Verlosser, en dat Hij al de zonden van de wereld heeft uitgewist door het evangelie van het water en de Geest.Previous Page Next Page Page 1 of 230