AJ

Where to find AJ online


Where to buy in print


Books

आधारवड
By
Price: Free! Language: Marathi. Published: September 9, 2014. Category: Fiction » Poetry » Spiritual
आक्कानी आणि वडूआईनी आयुष्यभर आमच्या वर खूप माया केली. मनात सर्वत्र त्यांच्या मायेचा आधारवड विस्तीर्ण पसरलेला आहे. हा आधारवड नीट पहावा, मनात सर्वत्र पसरलेल्या शाखा आणि खोल वर रुजलेल्या पारंब्या नीट न्यहाळाव्या असे वाटू लागले. कविता कधी केली नाही, यमक कधी जुळवले नाही. त्यामुळे याला काव्य म्हणता येणार नाही. या आठवणी आहेत, हे संस्कार आहेत, जे अलगद मनात पसरत गेले आणि हा विस्तीर्ण वटवृक्ष तयार झाला.
का चा शोध (why?)
By
Price: Free! Language: Marathi. Published: August 31, 2014. Category: Fiction » Inspirational
जीवन न संपणाऱ्या अपेक्षांची यादी न राहता, खळाळत वाहणारी नदी असायला हवे. सतत "मी माझे" ची विवंचना न राहता आनंद, समाधानाची मालिका असायला हवे. जीवनाची रहस्ये शोधायला हवीत.“का चा शोध?”घ्यायला हवा. या साडे पाच फुट देहा मागे “मन ” नावाचा विस्वीर्ण समुद्र आहे. आणि त्यात अनेक रहस्य दडलेली आहेत जी आपले बाह्य जीवन घडवत असतात . खरे जीवन तर आत मनातच असते .

AJ’s tag cloud