Dirk Bontes

Books

Bushrangers. Goden Van Hemel En Hel
Price: $1.63 USD. Words: 10,820. Language: English. Published: April 28, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Education, Nonfiction » Social Science » Mythology, folklore and legend
In het gehele Indo-Europese taalgebied wordt jaarlijks het eind van het oude jaar en de start van het nieuwe jaar gevierd met expressies van de pekzwarte heerser over het Dodenrijk - over de Hel. Hier wordt beargumenteerd dat sommige Bushrangers, Highwaymen en Outlaws Sint Nikolaas en zijn vrouw Bess en / of zoon Zwarte Piet belichamen.
Bushrangers. Gods Of Heaven And Hell
Price: $1.63 USD. Words: 11,170. Language: English. Published: April 28, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Education, Nonfiction » Social Science » Mythology, folklore and legend
All over the Indo-European language area in one way or another expressions of the pitchblack ruler of the Underworld - i.e. of Hell - are annually celebrated at the end of the old year and the start of the new year. Here it is argued that some Bushrangers, Highwaymen and Outlaws represent Saint Nicholas, his wife and or their son.
Dick Turpin, God Van Het Dodenrijk
Price: $1.48 USD. Words: 9,920. Language: Dutch. Published: February 9, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science, Nonfiction » Social Science » Mythology, folklore and legend
In het gehele Indo-Europese taalgebied wordt jaarlijks het eind van het oude jaar en de start van het nieuwe jaar gevierd met expressies van de pekzwarte heerser over het Dodenrijk - over de Hel. Hier wordt beargumenteerd dat de Engelse struikrover Dick Turpin ook zo'n expressie is. Dit boek is een onafhankelijke publicatie van hoofdstuk 39 in mijn boek over Zwarte Piet.
Dick Turpin, God Of The Underworld
Price: $1.48 USD. Words: 9,910. Language: English. Published: February 9, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Education, Nonfiction » Social Science » Mythology, folklore and legend
(3.50)
All over the Indo-European language area in one way or another expressions of the pitchblack ruler of the Underworld - i.e. of Hell - are annually celebrated at the end of the old year and the start of the new year. Here it is argued that the English highwayman Dick Turpin is another one of these expressions. This book is an independent publication of chapter 39 in my book about Black Pete.
Zwarte Piet. De Verborgen Godsdienst Van De Nederlanden
Price: $17.00 USD. Words: 99,820. Language: Dutch. Published: October 6, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Ancient, Nonfiction » Science and Nature » Anthropology
Dit boek is niet bedoeld voor kleine kinderen, maar voor de al wat oudere en voor volwassenen. Zwarte Piet: Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Zijn ware aard gaat schuil achter sluiers van illusie, van bedrieglijke schijn waarachter onvermoede waarheden schuilgaan. In dit boekje worden een flink aantal van die sluiers weggenomen. Zwarte Piet zoals hij was, maar zoals u hem nog niet kende.
Aeneas And The Sibyl
Price: $3.49 USD. Words: 17,330. Language: English. Published: June 2, 2014. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Latin, Nonfiction » Science and Nature » Space Science
This is the easy to read version of the author's translation of the sixth book of the Aeneid, which describes the Trojan hero Aeneas' voyage to and through the Underworld. Being an adaptation, it is not a literal translation of the Roman poet Vergilius' Latin text. However, in the opinion of the author it does represent the meaning of his text.
Aeneas En De Sibylle
Price: $3.49 USD. Words: 16,680. Language: Dutch. Published: June 2, 2014. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Latin, Essay » Literature
Dit is de makkelijk te lezen versie van de vertaling door de auteur van het zesde boek van de Aeneis, dat de reis naar en door de Onderwereld van de Trojaanse held Aeneas beschrijft. Omdat het een bewerking is, is het geen letterlijke vertaling van de Latijnse tekst van de Romeinse dichter Vergilius. Het geeft echter wel weer wat de tekst naar de mening van de auteur te betekenen heeft.
Evolutie Is Teleologisch
Price: $6.99 USD. Words: 9,070. Language: Dutch. Published: May 5, 2014. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Evolution
Teleologie = doelgerichtheid, alsof het gepland is. Het maakt nogal verschil of de evolutie zich gedraagt als een stuurloos schip of dat het een doelgerichte koers vaart. Dit artikel onderbouwt de doelgerichtheid van de evolutie van eiwitten en organen met simpele natuurkundige en wiskundige argumenten. Het bespreekt de strepen van de zebra, de nek van de giraffe en de grootte van onze hersenen.
Evolution Is Teleological
Price: $6.99 USD. Words: 8,490. Language: English. Published: May 4, 2014. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Evolution
Teleology = purposefulness, as if something is planned. There is quite a difference between evolution as a drifting, directionless ship or as a ship that holds a steady course to an inevitable destination. This article argues that the evolution of proteins and organs - e.g. the giraffe's neck, the zebra's stripes and hominid brains - is driven by simple principles of physics and mathematics.
Guttural Pouches In Horses: Evolution, Function And Mycosis
Price: $2.12 USD. Words: 3,580. Language: English. Published: April 18, 2014. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Medical science, Nonfiction » Science and Nature » Evolution
There are unique organs in the head of the horse: guttural pouches. In this short article the mysteries of their evolution, function and the reason of their mycosis are explained for the first time. The two main chapters are the Introduction and the Discussion. In the Introduction the pertinent facts are presented by means of many quotes. The Discussion has the explanations.
Luchtzakken In Paarden: Evolutie, Functie En Mycosis
Price: $2.12 USD. Words: 3,980. Language: Dutch. Published: April 17, 2014. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Medical science, Nonfiction » Science and Nature » Evolution
Paarden hebben een uniek orgaan in hun hoofd: de luchtzakken. In dit korte artikel worden de grote raadselen van de evolutie, de functie en de reden van de schimmelinfectie ervan voor het eerst verklaard. De twee voornaamste hoofdstukken zijn de Introductie en de Discussie. In de Introductie worden middels vele citaten de relevante feiten opgesomd. In de Discussie volgen de verklaringen.
Aeneid Liber Sextus
Price: $12.00 USD. Words: 35,940. Language: English. Published: March 12, 2014. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Latin, Essay » Literature
Thousands of years ago the Trojan hero Aeneas, the son of the goddess Aphrodite, traveled to the Underworld to once more meet and speak with his father Anchises. He was one of the few to return from that place with his memories intact. This book is a translation and interpretation of Vergilius' account of that fascinating journey and place. It also has brief linguistic analyses of certain names.
Aeneis Liber Sextus
Price: $12.00 USD. Words: 35,210. Language: Dutch. Published: December 11, 2013. Categories: Fiction » Science fiction » Adventure, Nonfiction » History » Ancient
Aeneas, de zoon van de godin Aphrodite, was één van de weinige stervelingen die het dodenrijk bezocht en ervan terugkeerde. Aeneas' reis naar de Onderwereld werd beschreven door Vergilius. Dit boek is een vertaling uit het Latijn van die fascinerende reis. Het bevat tevens vele verrassende commentaren en interpretaties en korte taalkundige analyses van de betekenis van de gebruikte namen.

Dirk Bontes’s tag cloud