Erik Istrup Publishing

Publisher info

We work with all steps of publishing from translation, layout, cover, editing through sending pre-press materials to print and e-book publishing in various formats.

Where to find Erik Istrup Publishing online


Where to buy in print


Publisher ofKamals Sange - Illustreret
By
Price: $3.99 USD. Words: 6,010. Language: Danish. Published: December 18, 2014 by Erik Istrup Publishing. Category: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs
Lige som Neale Denald Walsch i “Guddommelige samtaler”, giver Kamal os, med sin poetiske stil, en sjælden lejlighed til at få et glimt af en søgers oplevelser i en dialog med Den Ene. Vi er vidner til hans dybe kærlighed og indføling for menneskeheden og hans ærlighed og hengivenhed for det guddommelige.
Med Sai Baba ved min Side
By
Price: $11.85 USD. Words: 89,070. Language: Danish. Published: December 14, 2014 by Erik Istrup Publishing. Category: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs
Marguerite Jalving står fast ved sine meninger, i såvel spontan vrede, som glad begejstring, og med af og til lidet ærbødige tanker til Sai Baba, når det går for vidt. At hun samtidig rummer den dybeste hengivenhed til det guddommelige, er denne bogs paradoks. Derfor fremstår den også, både morsomt og inderlig hengivent, som selve billedet på det jordiske menneskes dialog med Gud.
With Sai Baba by My Side
By
Price: $11.85 USD. Words: 88,150. Language: English. Published: October 9, 2014 by Erik Istrup Publishing. Category: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs
Marguerite Jalving, stands firm in her own opinions. She gives vent to spontaneous anger as well as enthusiasm and sometimes less humble thoughts to Sai Baba, when He goes too far. At the same time, she feels the deepest affection and humble surrender for the divine, which is this book’s paradox. You will find the book both humorous and deeply devotional; a human being’s dialogue with the divine.
The Songs of Kamal
By
Price: $3.99 USD. Words: 5,620. Language: English. Published: June 4, 2014 by Erik Istrup Publishing. Category: Nonfiction » Biography » Biographical anthologies
Like Neale Donald Walsch in "Conversations with God", Kamal gives us, in his poetic style, a rare opportunity to get a glimpse of a seeker's experience through these personal diary pages in his dialogue with The One. We witness his deep love and compassion for humanity and his honesty and devotion to the divine.
Lev livet enkelt
By
Price: $3.99 USD. Words: 21,860. Language: Danish. Published: February 14, 2014 by Erik Istrup Publishing. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Selvudvikling betyder, at selvet bevidst vælger at udvikle sig. Det er selve det at vælge at gøre det, der sætter processen i gang. Det handler i høj grad af at få en erkendelse af, hvad man er en del af. Det handler om at få et overblik. Dette overblik fjerner mange frustrationer over ikke at kunne forstå sin egen situation og når frustrationerne forsvinder får man et større overskud i live
Choose a Simple Living
By
Price: $3.99 USD. Words: 21,030. Language: British English. Published: February 13, 2014 by Erik Istrup Publishing. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Self-development is very much about getting recognition of what you are a part of. It is about getting an overview and seeing a consistency in your life. This overview removes the frustration of not being able to understand your own situation. When this frustration disappears, you get a larger surplus in life. Overview gives a surplus.


Erik Istrup Publishing’s tag cloud


Erik Istrup Publishing's favorite authors on Smashwords