Kệ Sách eBook

Where to find Kệ Sách eBook online


Publisher of

Sort by:


Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
Price: Free! Words: 107,740. Language: Vietnamese. Published: May 31, 2014 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Politics and Current Affairs » History
Hơn 40 năm sau khi loạt bài "Trăm Việt trên vùng định mệnh" được đăng tải lần đầu trên tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn 1969-1974), cùng với các tranh chấp biên giới và lãnh hải giữa Việt Nam và người láng giềng khổng lồ phương Bắc (và với cả các lân bang Trăm Việt), những điều chứa đựng trong Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh ngày càng minh bạch và đầy ý nghĩa.
Tùy Bút Võ Phiến
Price: Free! Words: 71,360. Language: English. Published: June 30, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » General
Võ Phiến Tùy Bút Võ Phiến Copyrighted by Võ Phiến Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5477-1
Mùa Biển Động - tập III Mùa Biển Động
Price: Free! Words: 138,140. Language: Vietnamese. Published: August 25, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tiểu thuyết lịch sử Tập 3 – Mùa Biển Động Chương 40 – Chương 74 Copyrighted by Nguyễn Mộng Giác Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-0829-3
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm
Price: Free! Words: 66,090. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Historical » General
(5.00)
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm trường thiên tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5759-8
Thần, Người và Đất Việt
Price: Free! Words: 148,850. Language: Vietnamese. Published: July 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Sử Thần, Người và Đất Việt Copyrighted by Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5892-2
Mùa Biển Động - Tập II: Bão Nổi
Price: Free! Words: 97,000. Language: Vietnamese. Published: July 26, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » Asian, Fiction » Historical » General
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tiểu thuyết lịch sử Tập 2 – Bão Nổi Copyrighted by Nguyễn Mộng Giác Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-6852-5
Mùa Biển Động - Tập V: Tha Hương
Price: Free! Words: 267,990. Language: Vietnamese. Published: December 14, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » War
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tập V: Tha Hương tiểu thuyết lịch sử ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3511-4
Bài Sử Khác Cho Việt Nam
Price: Free! Words: 232,120. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Civilization, Nonfiction » History » Asian
(5.00)
Tạ Chí Đại Trường Bài Sử Khác Cho Việt Nam biên khảo lịch sử Bản cập nhật tháng Năm 2011 Copyright @2011 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-4524-6600-2
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt
Price: Free! Words: 169,470. Language: English. Published: December 8, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » War
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5026-1
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
Price: Free! Words: 238,990. Language: Vietnamese. Published: April 17, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
SỬ VIỆT, ĐỌC VÀI QUYỂN văn sử TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Kệ Sách eBook Publishing Center ấn hành Smashwords Edition Copyright @2012 by Tạ Chí Đại Trường ISBN: 978-1-4524-1294-8
Một Khoảnh Việt Nam Cộng Hòa Nối Dài
Price: Free! Words: 172,600. Language: English. Published: September 19, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường MỘT KHOẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ NỐI DÀI Sử ký Copyright @2012 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Distributed by Smashwords ISBN: 9-781-3018-2592-9
Thơ Đến Từ Đâu
Price: Free! Words: 210,370. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Literature
Thơ Đến Từ Đâu phỏng vấn - thảo luận Nguyễn Đức Tùng thực hiện ISBN: 978-1-4524-5958-5 Ấn bản đặc biệt 12.2011 Kệ Sách eBook ấn hành
Tay Gõ Cửa Đời
Price: Free! Words: 7,390. Language: Vietnamese. Published: August 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Tay Gõ Cửa Đời thơ Du Tử Lê Smashwords Edition 2011 Copyright 2011 Du Tử Lê Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-4251-8
Mặt Trận ở Sài Gòn
Price: Free! Words: 71,470. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN Tập truyện Ngô Thế Vinh Copyright @2012 by Ngô Thế Vinh Kệ Sách eBook Publising Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-2848-2
Cõi Tình
Price: Free! Words: 61,280. Language: Vietnamese. Published: April 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
Cõi Tình tiểu thuyết Nam Dao ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3506-0 Cõi Tình, tiểu thuyết xây dựng trên một nhân vật đi tìm vật hộ quốc bảo dân hầu tìm cách giải họa cho nước Đại Việt bị phù thủy Cao Biền trấn yểm từ thời Bắc Thuộc.
Ngồi Bên Lề Rất Trái
Price: Free! Words: 56,520. Language: Vietnamese. Published: October 1, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
Nguyễn Viện Ngồi bên Lề Rất Trái Tuyển tập truyện ngắn và kịch của Nguyễn Viện Copyrighted by Nguyễn Viện Kệ Sách eBook Phát hành - 2012 Smashwords Edition ISBN: 978-1-3018-4184-4
Chữ Dưới Chân Tường
Price: Free! Words: 67,320. Language: Vietnamese. Published: April 12, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
NGUYỄN VIỆN CHỮ DƯỚI CHÂN TƯỜNG tiểu thuyết Copyright @2012 Nguyễn Viện Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-6305-6
Tháng Ba Gãy Súng
Price: Free! Words: 44,630. Language: Vietnamese. Published: June 2, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » War, Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs
Tháng Ba Gãy Súng Hồi ký chiến tranh Cao Xuân Huy ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-2439-2
Loanh Quanh Những Nẻo Đường
Price: Free! Words: 54,780. Language: Vietnamese. Published: June 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Trần Doãn Nho Loanh Quanh Những Nẻo Đường Ký & Tùy Bút Copyrighted by Trần Doãn Nho Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-2914-4
Chốn Cũ
Price: Free! Words: 59,030. Language: Vietnamese. Published: May 31, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
(5.00)
Song Thao Chốn Cũ tập truyện ngắn Copyrighted by Song Thao Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-2959-5
Gia Tài Người Mẹ
Price: Free! Words: 34,520. Language: Vietnamese. Published: September 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » Asian
Dương Nghiễm Mậu Gia tài người mẹ truyện Copyright 2011 Dương Nghiễm Mậu Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-0350-2
Bóng Lá Hồn Hoa
Price: Free! Words: 29,510. Language: Vietnamese. Published: September 3, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Nguyễn Thị Hoàng Bóng lá hồn hoa Tập truyện ngắn Copyrighted by Nguyễn Thị Hoàng Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition 2012 ISBN: 978-1-4524-2736-2 Bản in giấy: Văn, 1973 (Sài Gòn, Việt Nam) In tại nhà in riêng của Văn, 38 Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn. Phát hành ngày 15-7-1973. Số lượng 4000 cuốn. Giấy phép xuất bản số 2366/PTUDV/KBCNT/KSALP Sài Gòn ngày 28-6-1973
Thơ Du Tử Lê
Price: Free! Words: 5,020. Language: Vietnamese. Published: April 12, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
Thơ Du Tử Lê thơ Du Tử Lê Copyright @2012 Du Tử Lê Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-2036-3
lỤc bát già và nàng thơ trẺ
Price: Free! Words: 4,670. Language: Vietnamese. Published: August 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
lỤc bát già và nàng thơ trẺ thơ trần thiên thị Copyrighted by Trần Thiên Thị Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5933-2
Chân Dung Tự Vẽ
Price: Free! Words: 73,680. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
Nguyễn Lệ Uyên CHÂN DUNG TỰ VẼ Tập truyện Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Nguyễn Lệ Uyên ISBN 978-1-4524-6483-1
Vườn Măng Cụt
Price: Free! Words: 78,110. Language: English. Published: June 4, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
trần mộng tú vườn măng cụt truyện ngắn, ký, và tản văn Copyright 2011 Trần Mộng Tú Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-6252-3
Mi & Ngôn Lời
Price: Free! Words: 14,440. Language: Vietnamese. Published: August 16, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Michelia Mi & Ngôn Lời Thơ Copyrighted by Michelia Published by Kệ Sách eBook - 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-4131-3
THƠ ALLEN GINSBERG
Price: Free! Words: 36,200. Language: Vietnamese. Published: August 25, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
THƠ ALLEN GINSBERG Dịch tiếng Việt: Hoàng Hưng, Hoàng Ngọc Biên, Phạm Xuân Nguyên Chủ biên: Hoàng Hưng Copyright 2012 Hoàng Hưng Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-4119-1
Vòng Đai Xanh
Price: Free! Words: 77,980. Language: Vietnamese. Published: April 24, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » War, Fiction » Literature » Literary
VÒNG ĐAI XANH tiểu thuyết NGÔ THẾ VINH ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-1731-8
Mở Cửa Tử Sinh
Price: Free! Words: 12,440. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
mở cửa tử sinh Trường Ca TRẦN NGHI HOÀNG Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Trần Nghi Hoàng ISBN 978-1-4524-9130-1
Rồng và Rắn
Price: Free! Words: 85,800. Language: Urdu. Published: April 18, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
NGUYỄN VIỆN RỒNG & RẮN Hay là bốn tiểu thuyết Nguyễn Viện Tiểu thuyết Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Nguyễn Viện ISBN: 978-1-4524-7353-6
Tôi Chạy Vòng Quanh Một Khoảng Trống
Price: Free! Words: 21,340. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
Trần Nguyên Đán Tôi Chạy Vòng Quanh Một Khoảng Trống tập thơ Copyrighted by Trần Nguyên Đán Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-7940-8
Bốn Câu Thất Huyền Âm
Price: Free! Words: 11,410. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
BỐN CÂU THẤT HUYỀN ÂM Tập thơ Nguyễn Lương Vỵ FOUR LINES OF SEVEN-STRING SOUND Collection Of Poems Nguyen Luong Vy Translated by Phan Tan Hai Copyright @ 2012 Nguyễn Lương Vỵ Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-9538-5
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác
Price: Free! Words: 99,350. Language: Vietnamese. Published: April 20, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Literature
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác Lý luận - Phê bình Nguyễn Hưng Quốc ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-2078-3
Dân Chủ Pháp Trị
Price: Free! Words: 132,540. Language: Vietnamese. Published: April 12, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Political, Nonfiction » Politics and Current Affairs » Democracy
Nguyễn Hữu Liêm DÂN CHỦ PHÁP TRỊ Luật Pháp, Công Lý, Tự Do và Trật Tự Xã Hội Copyright © 2012 by Nguyễn Hữu Liêm Kệ Sách eBook xuất bản – 2012 Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-9448-7 Bản in do BIỂN MỚI xuất bản VĂN NGHỆ phát hành. (C) 1992). San Jose, California, USA. Mọi trích dẫn xin vui lòng đề xuất xứ
Đời Mãi Ở Phương Đông
Price: Free! Words: 7,310. Language: Vietnamese. Published: April 14, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
Đời Mãi Ở Phương Đông thơ Du Tử Lê Copyright @ 2012 Du Tử Lê Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-9938-3
Lênh Đênh Qua Cửa Thần Phù
Price: Free! Words: 71,360. Language: Vietnamese. Published: July 7, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Dương Nghiễm Mậu Lênh Đênh Qua Cửa Thần Phù Tập truyện vừa Copyrighted by Dương Nghiễm Mậu Published by Kệ Sách eBook Publishing Center - 2011 ISBN: 978-1-4524-2068-4
Đêm Oakland và Những Truyện Khác
Price: Free! Words: 53,120. Language: Vietnamese. Published: January 27, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author, Fiction » Literature » War
Đêm Oakland và Những Truyện Khác tập truyện ngắn Phùng Nguyễn Ấn bản 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành *** Oakland Night and Other Stories A collection of short stories by Phung Nguyen published by Kệ Sách Smashwords edition - 2011 ISBN: 978-1-4524-5818-2
tập truyện Nguyễn Thị Thảo An
Price: Free! Words: 110,330. Language: English. Published: April 23, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
tập truyện nguyễn thị thảo an Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Nguyễn Thị Thảo An ISBN: 978-1-4524-4507-6
Phòng Triển Lãm Mùa Đông
Price: Free! Words: 50,780. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Phòng Triển Lãm Mùa Đông tập truyện ngắn Đặng Thơ Thơ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3606-7
Trần
Price: Free! Words: 34,080. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Trần biên khảo lịch sử Bản cập nhật tháng Giêng năm 2013 Copyright @2013 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-3010-2835-1
Bài Thơ Một Vần
Price: Free! Words: 5,980. Language: Vietnamese. Published: June 3, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Bài thơ một vần thơ One-rhyme Poems poems Bùi Chát English translation by Lê Đình Nhất-Lang ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-6600-2 2011


Kệ Sách eBook's tag cloud

allen ginsberg    anthologies    anthology    bach viet    bai su khac cho viet nam    bai tho mot van    bao noi    beo giat    bien khao    bon cau that huyen am    bong la hon hoa    bui chat    cao xuan huy    chan dung tu ve    chien tranh    china vietnam relation    chon cu    chu duoi chan tuong    chu nghia cua dan    coi tinh    dan chu phap tri    dang tho tho    dem oakland truyen ngan    dich thuat    doi mai o phuong dong    du tu le    duong nghiem mau    ebook    four lines of sevenstring sound    gia tai nguoi me    history    hoang hung    hoi ky    ke sach    ke sach ebook    kesach    kesach ebook    kesachorg    ksach    ky    lenh denh qua cua than phu    lich su    literature    loanh quanh nhung neo duong    luc bat gia va nang tho tre    ly luan    mat tran o sai gon    memoir    mi ngon loi    michelia    mo cua tu sinh    mot khoanh vietnam cong hoa    mua bien dong    nam dao    ngo the vinh    ngoi ben le rat trai    nguyen duc tung    nguyen hung quoc    nguyen huu liem    nguyen le uyen    nguyen luong vy    nguyen mong giac    nguyen thi hoang    nguyen thi thao an    nguyen vien    nhung dot song ngam    novel    one rhyme poem    pham viet chau    phe binh    phong van    phung nguyen    poems    poetry    rong va ran    short stories    smashwords    song thao    southeast asia    su ky    su viet doc vai quyen    ta chi dai truong    tan van    tap truyen    tay go cua doi    tha huong    than nguoi va dat viet    thang ba gay sung    tho    tho con coc tieu luan    tho den tu dau    tieu thuyet    tran    tran doan nho    tran mong tu    tran nghi hoang    tran nguyen dan    tran thien thi    truong thi    truong thien    truyen dai    truyen ngan    tuy but    van chuong    van chuong viet nam    van hoc    van hoc viet nam    van hoc vietnam    viet nam    vietnam    vietnam war    vietnamese    vietnamese literarure    vietnamese literature    vo phien    vong dai xanh    vuon mang cut