Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ

Series Order
Newest
Tập 1 Bán hàng thu tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $12.99 USD. Words: 10,600. Language: Vietnamese. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào.
Tập 2 Mua hàng trả tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $12.60 USD. Words: 9,450. Language: Vietnamese. Published: September 21, 2016. Categories: Essay » Business
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì dòng tiền chi không được kiểm soát theo kế hoạch dẫn mất thanh khoản trong công ty. Tập 2 bộ tài liệu sẽ giúp bạn nhìn rõ các quy trình mua hàng và cơ chế kiểm soát dòng tiền ra cũng như quy trình đánh giá nhà cung cấp phòng ngừa các rủi ro thường gặp trong các công ty thương mại dịch vụ.
Tập 3 Quản lý Kho- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.90 USD. Words: 7,950. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Làm thế nào để quản lý tốt tồn kho đối với doanh nghiệp thương mai? Quay vòng nhanh tồn kho, quản lý tốt hàng tồn kho hạn chế hư hỏng, mất mát. Ghi nhận tất cả các hoạt động xuất - Nhâp và tính tồn kho một cách chính xác? bên cạch đó các bút toán kế toán hạch toán như thế nào ứng với mỗi loại nghiệp vụ xuất nhập kho? Tập 3 của bộ sách sẽ mô tả chi tiết.
Tập 4 Quy trình quản lý Thu Chi Tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $13.80 USD. Words: 10,650. Language: English. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Dòng tiền rất quan trọng đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mai, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động vì dòng tiền không tôt mặt dù có tài sản khổng lồ. Làm sao quản lý được dòng tiền vào - ra của doanh nghiệp? kiểm soát tốt dòng tiền thu, hạn chế nợ quá hạn? đảm bảo các khoản chi đều theo kế hoạch hoặc được phế duyệt? quyển tập 4 sẽ mô tả chi tiết các quy trình.
Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $13.70 USD. Words: 12,250. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Làm sao quản lý tốt tài sản từ khi mua đến lúc thanh lý tài sản. Để cho tài sản luôn ở trạng thái hoạt động tốt thì công tác bảo trì, bảo hành, sữa chữa luôn được chuẩn bị tốt. ngoải ra việc quản lý mua bảo hiểm cho 1 số tài sản có giá trị cao cũng cần phải cân nhắc để hạn chế rủi ro. Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ sẽ mô tả chi tiết các quy trình này và các bút toán hạch toán.
Tập 6 Quy Trình quản lý Nhân sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.80 USD. Words: 8,160. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Nhân lực là tài sản quý nhất của doanh nghiệp đặc biệt đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Chất lương của nguồn lực quyết định đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường, làm sao để nâng cao chất lượng nguồn lực? tạo động lực để nhân viên công hiến và tạo môi trường để nhân viên thể hiện, phát huy hết khả năng của mình đó luôn là cầu hỏi lớn của lãnh đạo doanh nghiệp.
Tập 7 Kế Toán Tổng Hợp-Thuế Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.80 USD. Words: 7,750. Language: English. Published: October 1, 2016. Categories: Essay » Business
Tập 7 giới thiệu 2 phần: Quy trình khóa sổ cuối tháng được bắt đầu từ khi tiến hành cập nhật dữ liệu từ các phân hệ của hệ thống kế toán cho đến khi báo cáo tài chính được lập và được kế toán trưởng và Ban giám đốc phê duyệt ngoài ra có quy trình Quy trình thuế và các khoản phải nộp NSNN bắt đầu khi có phát sinh khoản nợ thuế hoặc nghĩa vụ phải nộp đối với NSNN.