Sociology of the Family
Price: Free! Words: 109,570. Language: English. Published: July 15, 2010. Categories: Nonfiction » Social Science » Sociology, Nonfiction » Relationships and Family » Reference
College textbook for sociology of the family.
The Wild One
Series: The de Montforte Brothers, Book 1. Price: Free! Words: 112,450. Language: English. Published: May 15, 2012. Categories: Fiction » Romance » Historical, Fiction » Historical » United Kingdom
(4.67 from 6 reviews)
"The bluest of blood, the boldest of hearts; the de Montforte brothers will take your breath away." England, 1776: When Lord Gareth de Montforte thwarts a stagecoach robbery, he unwittingly finds himself inheriting his dead brother's fiancee and infant baby in this breathtaking first book in the De Montforte Brothers series by critically acclaimed author Danelle Harmon.
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Üçüncü Kısm
Series: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, Book 3. Price: Free! Words: 218,240. Language: Turkish. Published: November 30, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
Yüzlerce kıymetli eserden hazırlanmıştır.İstifade edilen bu eserler, çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.Bunların çoğu da tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup faydalanması imkânsız denecek kadar zordur.Balın kıymetli bir gıda olması, birçok çiçekten toplanarak hazırlanmasından ileri gelmektedir.Seadet-i Ebediyye de buna benzer.
İslâm Ahlâkı
Price: Free! Words: 184,030. Language: Turkish. Published: November 15, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır.
Kıyâmet ve Âhıret
Price: Free! Words: 121,740. Language: Turkish. Published: November 18, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
(5.00 from 1 review)
Bu kitâbımızda insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâblarından terceme edilerek geniş olarak açıklanmakda ve vehhâbîliğe cevap vererek evliyâlığın ne olduğu ve nefs muhasebesi anlatılmaktadır.
Science Fiction, Fantasy and Horror Genre and Rating Guide
Price: Free! Words: 263,140. Language: English. Published: May 6, 2009. Categories: Nonfiction » Reference » Publishing and books, Fiction » Science fiction » General
SH = Scary Horror SF = Science Fiction SI = Shootist SO = Sorcery Fantasy SU = Supernatural Fantasy SL = Sleuth SD = Soldier SE = Speculative SP = Sport SY = Spy ST = Study SP = Superhero SW = Swords Second Position N = Novel C = Collection A = Anthology M = Magazine O = Omnibus S = Short Story E = Excerpt R = Serial X = Non-Fiction Out Of 5 Stars
Herkese Lazım Olan Iman
Price: Free! Words: 149,500. Language: Turkish. Published: October 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
(5.00 from 1 review)
İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.
Butterflies Are Free To Fly: A New and Radical Approach to Spiritual Evolution
Series: Butterflies. Price: Free! Words: 118,110. Language: English. Published: September 30, 2010. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Philosophy » Contemporary philosophy
(4.75 from 4 reviews)
When Nicolaus Copernicus discovered the Earth wasn’t the center of the Universe, everything changed. When Frederick Miescher discovered DNA, everything changed again. When quantum physicists discovered our physical universe isn’t real, that it’s a hologram - everything ... wait! Nothing changed - yet. Now "Butterflies Are Free To Fly" offers a new and radical approach to spiritual evolution.
Broken: A YA Paranormal Romance Novel (Volume 1 of the Reflections Books)
Series: Reflections, Book 1. Price: Free! Words: 132,160. Language: English. Published: October 28, 2011 by Firshan Publishing. Categories: Fiction » Young adult or teen » Romance, Fiction » Romance » Paranormal
(4.25 from 12 reviews)
Sometimes love finds you when you aren't looking for it. The accident that forced Adri and her mother to move to a new high school also cost Adri her dad and sister. Adri just wants to blend in and buy herself time to grieve, but two of the most popular, gorgeous guys in school are about to take an inexplicable interest in her. Broken is a YA Paranormal Romance Novel.
The Book of Deacon
Series: Book of Deacon, Volume 1. Price: Free! Words: 149,420. Language: English. Published: February 2, 2010. Categories: Fiction » Fantasy » General, Fiction » Fantasy » Epic
(4.78 from 41 reviews)
The tale of Myranda Celeste, a young woman orphaned by a century long war, and her chance discovery of a fallen soldier's priceless cargo. The find will change her life, sending her on an adventure of soldiers and rebels, wizards and warriors, and beasts both noble and monstrous. Each step will bring her closer to the truth of her potential, of the war, and of the fate of her world.
Hell Testimonies
Price: Free! Words: 151,860. Language: English. Published: March 2, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / General, Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
(1.00 from 1 review)
This book contains several revelations of Hell that God has given to various people around the world. These messages should be taken very seriously. There are many, many people in Hell right now that thought they were right with God but they found out at the moment of their death that they were not, because of sin and disobedience in their lives, and then they found themselves in Hell.
Eshâb-ı Kirâm
Price: Free! Words: 135,420. Language: Turkish. Published: November 16, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History
(5.00 from 1 review)
Eshâb-ı Kirâm kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâm arasındaki hadîseler, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd) ın ne olduğu açıklanmakdadır.
Mayne Attraction: In The Spotlight
Price: Free! Words: 122,130. Language: English. Published: April 17, 2010. Categories: Fiction » Romance » Suspense
(4.64 from 25 reviews)
Ellery Mayne is shocked to learn that she’s being shadowed by an elite security team and surprised by the love of one of her protectors, former CIA agent Ash Ryan. But their secret romance and his loyalty to his colleagues get pushed to the limit when the team's mysterious employer appears to claim more than just her heart. With her life 'In the Spotlight' Ellery is the 'Mayne Attraction.'
Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn
Price: Free! Words: 177,620. Language: Turkish. Published: November 24, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
(5.00 from 1 review)
Dört halîfenin ve Eshâb-ı Kirâmın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini menkıbeler ile çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de basdırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. On iki bâb dan oluşmakdadır.
Are You Positive?
Series: HIV/AIDS, Book 2. Price: Free! Words: 116,320. Language: English. Published: October 3, 2010. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » American, Fiction » Mystery & detective » Historical
(4.33 from 3 reviews)
Ripped from the headlines of today's news, "Are You Positive?" is a fictitious courtroom drama in the style of John Grisham. 26-year-old Tyree Johnson stands accused of first degree murder in Greenville, South Carolina. But his murder weapon is not a gun or a knife; it's HIV. “Everyone diagnosed HIV-Positive absolutely must read this book. The rest of us should too.” - Dr. Goddard, CO.
Hak Sözün Vesîkaları
Price: Free! Words: 128,920. Language: Turkish. Published: November 11, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
(5.00 from 1 review)
Kitabımız Şî’îlik, Ehl-i Beyt, Eshâb-ı kirâm ve Ehl-i Sünnet hakkında bilgiler vermekde, Ehl-i beyt ile Eshâb-ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve şî’îlerin iftirâlarını ilmî olarak cevâblamakdadır. Kitabda İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesi ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi de bulunmaktadır.
Şevâhid-ün Nübüvve: Peygamberlik Müjdeleri
Price: Free! Words: 119,650. Language: Turkish. Published: November 24, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History
(5.00 from 1 review)
Şevâhidü-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) kitâbı, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine delîl olan alâmetler ve mu’cizelerinin beyânı hakkındadır.
Surviving the Fog
Series: Surviving the Fog, Book 1. Price: Free! Words: 109,180. Language: English. Published: February 14, 2009. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » American
(4.71 from 35 reviews)
Have you ever been to camp? What would you do if the adults left “for a few hours” and they had not returned a week later? What if your parents never showed up to take you home? What would you do if you realized that the area below was surrounded by a mysterious brown fog that was dangerous? How would you survive the winter? What would you eat? Warning-sexual situations, cursing, violence
Laird Barron (ology)
Price: Free! Words: 166,680. Language: English. Published: May 16, 2010. Categories: Nonfiction » Reference » Publishing and books, Fiction » Horror » General
(1.00 from 1 review)
About the work of horror writer Laird Barron, and is a companion to the Laird Barron (ology) website http://lairdbarron.blogspot.com and collects the content found at the site. The various entries and elements can also be browsed there. Barron as a writer often works in a Lovecraft type tradition, using his own Pacific Northwest and in particular Washington State mythos. Also noir influences.
Cevâb Veremedi
Price: Free! Words: 118,140. Language: Turkish. Published: November 19, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religious history
(5.00 from 1 review)
Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîlin tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb (Matta, Markos, Luka, Yuhannâ) hakkında bilgi vermekde, aralarındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl karşılaştırılmakda, İncîlin tahrîf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.