என் தோட்டத்து மலர்கள்
Price: $0.99 USD. Words: 4,950. Language: Tamil. Published: August 2, 2014. Categories: Essay » Literature
உள்ளத்தில் பூத்த எண்ணமலர்களை புதுக்கவிதையெனும் வண்ணக்கதம்பமாய் தொடுத்திருக்கின்றேன். வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே. தினமும் நடக்கின்ற அனுபவங்கள் நிச்சியம் நம்மை பக்குவப்படுத்தும். வழி காட்டிடும்.
The Shadow of Alpha
Series: The Parric Series, Book 1. Price: $2.99 USD. Words: 57,140. Language: English. Published: August 2, 2014 by Crossroad Press. Categories: Fiction » Science fiction » Adventure, Fiction » Science fiction » General
Introducing Parric: an ordinary civil servant being ground up in a mill of paperwork, who is given a chance to work on an experimental government project — to live secretly in a town entirely populated by androids — whose very existence, if it were known, would disrupt society — something the repressive society does not want.
The Prostitute's Daughter
Series: Because You Love Me, Book 2. You set the price! Words: 178,960. Language: English. Published: August 2, 2014 by The Indigo Plume Publishing Company. Categories: Fiction » Romance » Suspense, Fiction » Romance » Contemporary
(5.00 from 2 reviews)
Will love be the light that frees Cece Graves from the darkness of her past?
The Pathway to Freedom
Price: Free! Words: 3,630. Language: Commonwealth English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Social Issues
The Pathway to Freedom, is the short true story of how my life was amazingly restored by God, when with great compassion and mercy, He revealed himself to me and lead me out of the darkness, shame and despair that abortion had so instantly brought upon me. In these days when abortion is considered just another form of birth control, this is a little book that may help many women find healing.
Shattered (Dark Reflections Volume 4)
Series: Dark Reflections, Book 4. Price: $4.99 USD. Words: 117,370. Language: English. Published: August 2, 2014 by Firshan Publishing, Inc. Categories: Fiction » Young adult or teen » Sci-Fi & fantasy, Fiction » Fantasy » Urban
A hidden world full of danger and love. A powerful dream walker, Adriana Paige spends her time reaching into other people's dreams and ferreting out terrible secrets the rebellion desperately needs. Someday she'll become the perfect weapon—if she survives the dangerous forces hunting her. Her survival hinges on her friends—her friends and alpha shape shifter Alec Graves.
PSYCHOLOGIST'S THOUGHTS ON ALCOHOLISM
Price: Free! Words: 4,380. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Body art, Nonfiction » Psychology » Addiction
Some signs of alcohol abuse that needs immediate attention and action. .
Como crear un ebook
Price: $0.99 USD. Words: 1,140. Language: Spanish. Published: August 2, 2014. Categories: Essay » Technology
Este manual trata sobre cómo crear paso a paso un libro electrónico y cómo convertirlo a formatos para eBook.
Pile of Bones
Price: Free! Words: 730. Language: American English. Published: August 2, 2014. Categories: Fiction » Horror » Ghost, Fiction » Horror » Undead
A man comes back from the dead to speak to his wife.
Our Dance
Price: $0.99 USD. Words: 3,130. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Fiction » Literature » Literary, Fiction » Literary collections » Native American
In this short story, "Our Dance," two cousins (one high spirited and the other too serious) receive a lump sum of money from the Kiowa Tribe of Oklahoma. Journey with these young men as they take missteps into adulthood and learn in both comical and cringing ways.
'Correcting History' Who Invented The Modern Hang Glider
Price: Free! Words: 16,970. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » History » History of things
The invention of the Modern Hang Glider seems to have been shrouded in mystery and incorrect information for many years. It is only now with the luxury of hindsight, very fast computers, IT media and our constant quest for more and more information, that the story has been slowly unravelled. I'm not sure if it would have been possible fifteen or twenty years ago, as earlier hang gliding historians
Rogue Sorcerer
Price: $8.00 USD. Words: 94,540. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Fiction » Fantasy » Epic
For the last ten years of his life, Aiden has been training rigorously to become a Sorcerer. He has mastered the art of commanding spirits, and is prepared to take the final step into the fold of his order. Something goes awry during his initiation rites however, and he is forced to make a choice: to lose his humanity, or his life.
Survivors of WWII in the Pacific
Price: $4.99 USD. Words: 24,510. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » Biography » Military biography
Survivors of WWII in the Pacific is a collection of personal stories by victims and veterans of World War Two in the Pacific. Feeling that these stories deserve to be preserved as historical evidence of the suffering and heroic actions of civilians and military alike, Ronny Herman de Jong, a survivor herself of Japanese prison camps, gathered and edited these stories for your edification.
I Hate New Sunday School Classes
Price: Free! Words: 21,880. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Fiction » Fantasy » Contemporary, Fiction » Children’s books » Action & Adventure / Pirates
Judachew, the singing mouse, hates new Sunday School classes and the thought that he had to move so many miles away from his home. Once at his new home, inside a small town church building, he discovers the church is to be sold to be used as a cat hotel. He has a plan that could save the church but The Great Catsby has a plan to get Judachew on his dinner plate.
Major Bank Fraud Cases - A Critical Review
Price: $3.99 USD. Words: 96,140. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Banks & banking
As a timely reminder for all Bankers and those involved in critically examining bank fraud cases this book traces out what went wrong in each of the Major Bank Fraud cases, what was the modus operandi and what were the major deviations which facilitated this fraud and learning points based on the experience gained in critical examination of more than 150 cases. 50 case studies are discussed.
Damage Control
Price: $5.99 USD. Words: 109,760. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Fiction » Mystery & detective » Police Procedural, Fiction » Thriller & suspense » Crime thriller
A contest gone awry. A corporate executive who stops at nothing to save his company. A reporter with a chip on his shoulder. A retired homicide cop with a mission. A secretary who knows too much. Result: A wild ride into murder and chaotic attempts at damage control.
The Gift Of Love
Price: $5.97 USD. Words: 8,030. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Love is a gift, given to us by our Creator. We do not have to work to become worthy of love. We ARE love. Our spirit is pure love. No matter what the circumstances of our birth, God intended us to be here. Otherwise, we would not exist. A wonderful poster says, "God Don't Make No Mistakes!" Believe it! Are YOU ready to share THE GIFT OF YOUR LOVE now? That is the best gift to give and receive.
Tristant and Elijah
Price: $7.99 USD. Words: 59,070. Language: English. Published: August 2, 2014 by Bold Strokes Books. Categories: Fiction » Young adult or teen » Gay & Lesbian, Fiction » Young adult or teen » Romance
Tristant Whitfield has had a secret crush on straight Elijah Cambridge since the start of high school. He's okay keeping his distance, but when Elijah starts visiting him at work and bringing his favorite coffee, Tristant begins to wonder if there's something more there.
The Delicate Dance Of Love
Price: $6.97 USD. Words: 9,360. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
There is a delicate dance of love that affects all relationships. Other people act like mirrors to reveal us to our self. Know yourself. Accept yourself. Love yourself. Know what you want, believe, dream about and desire. Then help others to know, accept and love themselves too. True intimacy requires sensitivity, kindness and awareness as you create the delicate dance of love YOU desire.
Learning to Fly One Season at a Time: Summer Breakfast Season
Price: $1.49 USD. Words: 4,420. Language: English. Published: August 2, 2014. Categories: Nonfiction » Cooking, Food, Wine, Spirits » Health & Healing / General
A cookbook designed for the busy individual who wants to eat real, whole food. Featuring breakfast recipes that only include real food ingredients this is a great tool to start anyone down the path of clean eating. Every recipe features a picture of the finished product so no guessing on what the finished recipe should look like.
The War Within
Price: $9.99 USD. Words: 91,320. Language: English. Published: August 2, 2014 by Bold Strokes Books. Categories: Fiction » Gay & lesbian fiction » Lesbian, Fiction » Romance » Contemporary
Meredith Moser served as an Army nurse in Vietnam. She went to Saigon in 1967 looking to help those in need. She didn't expect to meet the love of her life along the way. Forty-seven years later, a summer vacation with her granddaughter, Jordan Gonzalez, puts Meredith on a collision course with someone from her past and sends Jordan on a journey toward an uncertain future.