3 கதைகள்
Price: Free! Words: 2,110. Language: Tamil. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Urban
(4.00 from 1 review)
நான் ஒரு மென்பொருளாளன், புரியும்படியாக சொல்லவேண்டுமானால், ஒரு ஸாப்ட்வேர் எஞ்சினியர். எழுத வேண்டும் என்பது நீண்ட நாள் ஆசை. நான் எழுதிய முதல் மூன்று சிறுகதைகளை இங்கே தொகுத்திருக்கிறேன். படித்து விட்டு உங்கள் மேலான கருத்துகளை shankarab அட் gmail டாட் காம் என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.
8 Simple Steps to Business Development
Price: $2.99 USD. Words: 10,230. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Sales
A quick read guide for small business owners or Managing Directors to understand and get started on the task of Business Development or growing a business.
Margaret Dashwood's Diary
Price: $5.49 USD. Words: 85,740. Language: British English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Romance » Regency, Fiction » Mystery & detective » Historical
(4.00 from 1 review)
Margaret Dashwood travels from home to stay with her older sisters—sensible Elinor and romantic Marianne—in order to recuperate following a broken engagement. When a mysterious figure from Margaret’s past returns, she faces an impossible choice of her own: not between sense and sensibility, but between duty and her own heart. Margaret Dashwood’s Diary is appropriate for all ages.
The Ugly Duckling In English and Spanish (Bilingual Edition)
Price: $2.99 USD. Words: 7,610. Language: Spanish. Published: January 7, 2014 by BookCaps. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
Hans Christian Andersen fairytales are magical; but how do you get kids excited about the stories when most translations were written over 100 years ago in a dated English? This is a retelling of one of Anderson’s most beloved stories: The Ugly Duckling. This book is also available as a larger anthology with even more Andersen stories. KidLit-o is a new publishing house just for kids! From rei
New Century, New Team: The 1901 Boston Americans
Price: $9.99 USD. Words: 153,250. Language: English. Published: January 7, 2014 by Society for American Baseball Research. Categories: Nonfiction » Sports & outdoor recreation » Baseball / History
They weren't the Red Sox yet in 1901. This volume represents the collective work of more than 25 members of SABR, offering individual biographies of the 1901 Boston Americans, the players, team owner Charles Somers, league founder Ban Johnson, and two of the team's most noted fans: Hi Hi Dixwell and Nuf Ced McGreevy. There is also a "biography" of the Huntington Avenue Grounds ballpark.
The Snow Queen In English and Spanish (Bilingual Edition)
Price: $2.99 USD. Words: 24,350. Language: Spanish. Published: January 7, 2014 by BookCaps. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
Hans Christian Andersen fairytales are magical; but how do you get kids excited about the stories when most translations were written over 100 years ago in a dated English? This is a retelling of one of Anderson’s most beloved stories: The Snow Queen. This book is also available as a larger anthology with even more Andersen stories. KidLit-o is a new publishing house just for kids! From reima
Base-Ball: How to Become a Player
Price: $4.99 USD. Words: 40,320. Language: English. Published: January 7, 2014 by Society for American Baseball Research. Categories: Nonfiction » Sports & outdoor recreation » Baseball / History, Nonfiction » Sports & outdoor recreation » Baseball / Essays & Writings
John Montgomery Ward (1860-1925) tossed the second perfect game in major league history and later became the game's best shortstop and a great, inventive manager. He led the players into their own league in 1890 and came within a hair's breadth of changing the structure of baseball forever. Two years before that, however, in 1888, he published this handbook.
Dying To Be With You
Price: Free! Words: 4,230. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Fantasy » Paranormal, Fiction » Horror » Undead
(4.00 from 2 reviews)
Shelly couldn't let Nicholas go. So she created a monster. And now, it's the monster who won't let go.
Nola's Future - A Lucky Lucas Novel
Series: Lucky Lucas Novels, Book 4. Price: $1.99 USD. Words: 62,430. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Mystery & detective » General
When Nola, a young college college grad, looks to ex-cop Robert "Lucky" Lucas for help in ending an abusive relationship with an older man Lucky’s instincts and skills come out of retirement and a college campus is revealed as not only a place for education and discovery, but one where sexual exploitation, deceit, and murder have become part of the curriculum.
Elite Social Marketing
Price: $2.99 USD. Words: 1,550. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Marketing
This E-Book will assist you in starting, creating and developing a proper approach to marketing on different social media platforms.
The Boyhood Adventures
Price: $0.99 USD. Words: 12,920. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Adventure » General, Fiction » Children’s books » Short Stories
3 short stories by Nathanael Green: The Pirates of Lake Michigamme Truth and Dare The Footprint
The Little Mermaid In English and Spanish (Bilingual Edition)
Price: $2.99 USD. Words: 18,520. Language: English. Published: January 7, 2014 by BookCaps. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
Hans Christian Andersen fairytales are magical; but how do you get kids excited about the stories when most translations were written over 100 years ago in a dated English? This is a retelling of one of Anderson’s most beloved stories: The Little Mermaid. This book is also available as a larger anthology with even more Andersen stories. KidLit-o is a new publishing house just for kids! From r
Your Salt Water Aquarium
Price: $5.99 USD. Words: 6,950. Language: American English. Published: January 7, 2014 by CPublishing. Categories: Nonfiction » Home and Garden » Pets & livestock
Is there anything as beautiful as the colors that Mother Nature shares with us? No matter where we look, we see that beauty. From majestic mountains to the stillness of a pristine forest.
Finding a Way in the Dark -The Blind Bat Short Stories and Previews
Price: Free! Words: 8,760. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Young adult or teen » Social Issues, Fiction » Themes & motifs » Psychological
The short story series: The Blind Bat, The Bat Sisters, and The Bat Colony are short anecdotes featuring teen bats. Bebe is a totally blind insect bat who first finds herself in the company of fruit bats. Batina is a fruit bat with low vision who gets adopted into an insect bat family. Despite their differences, these angsty bats eventually learn to live together. Also, two book Previews featured!
A Warrior's Work is Never Done
Price: Free! Words: 6,600. Language: English. Published: January 7, 2014 by A Conspiracy of Authors. Categories: Fiction » Fantasy » Short stories
(5.00 from 1 review)
When a local lord kidnaps a woman from the Schiwhen Army to be his bride, he doesn't get exactly what he planned.
I Would Sing (Short Story)
Price: $0.99 USD. Words: 11,180. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Fantasy » Short stories
Sherwyn and his brother toil to earn the brideprice Sherwyn needs in order to marry the woman he loves. But the nobles have their hearts set on owning the village, and they have no intention of letting any man remain free. A story from The Unshut World. Part of The Ridge of Earth Collection. (~11000 words)
The Cove
Price: $3.99 USD. Words: 125,560. Language: English. Published: January 7, 2014 by Crossroad Press. Categories: Fiction » Literature » Plays & Screenplays, Fiction » Literature » Literary
Most people who visit coastal Maine see only the stark and rugged beauty of the pine groves and rocky beaches. But for those that live and work there, it's very different. THE COVE tells the tale of a family, deeply rooted in Maine, and of a town where corruption and the Mob play a dark counterpoint to the idyllic postcard images.
Waylines - Issue 4
Price: Free! Words: 12,680. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Humor & comedy » General, Fiction » Science fiction » Space opera
Waylines is a magazine of science-fiction, fantasy, and horror. Our goal is to capture the "bang" in speculative fiction - that mindbending, wow factor. Issue 4 features interviews with authors Dean Wesely Smith and Nina Kiriki Hoffman and a feature about the film The Secret Number, with stories by Jake Kerr and Rachael Acks.
What Once Was Perfect
Price: Free! Words: 48,250. Language: English. Published: January 7, 2014. Categories: Fiction » Romance » Contemporary
Kyle and Laney shared a perfect summer 12 years ago, and have never moved past their breakup. Now she’s back for the holidays and they have a chance to work out things out and move on with their lives. But moving on doesn’t make sense when you’ve finally reconnected with the only person you’ve ever truly loved. First novel in a modern, sexy, small town series about second chances.
The Duke's Deception
Price: Free! Words: 8,320. Language: English. Published: January 7, 2014 by Less Than Three Press LLC. Categories: Fiction » Gay & lesbian fiction » Gay, Fiction » Romance » Fantasy
(5.00 from 2 reviews)
All Larkin wants is to be left in peace, live a life free of lies and deceit. But agreements have been made and he must see them through if he ever hopes to achieve his goals. But between nefarious dealings, dangerous encounters, and one stubbornly determined prince, the obstacles may ultimately prove insurmountable …