Fiction » Young adult or teen » Humor

மாப்ள BENCH
You set the price! Words: 18,000. Language: Tamil. Published: April 21, 2018 by YOUTHMEDIA. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor
எனது முதல் புத்தகம் "காதலாடுதல்" க்கு பிறகு வரும் இரண்டாவது படைப்பு "மாப்ள BENCH". இதில் பள்ளியை களமாக்கி, மாப்ள பெஞ்ச் கதாநாயகர்களையே கதாபாத்திரங்களாக புனைந்துள்ளேன். பள்ளி பருவத்திலே கொண்டாடி தீர்த்த அந்த வசந்த காலத்திற்கு இந்த "மாப்ள BENCH" கதை அனுபவமும் இழுத்துச் செல்லும். பள்ளி திரும்புதல் என்கிற Back to School பரவச உணர்வை மீண்டும் ஒரு முறை நிகழ்த்தும் -சுவெகி • suveki@gmail.com
Final Year at TAC
Price: $0.99 USD. Words: 64,850. Language: English (New Zealand dialect). Published: April 2, 2018. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Young adult or teen » Drama
How do you get your most wayward student to tow the line? Make him head boy of course. Meanwhile Tucker Pyles restarts his Vanessa Dante worshipping cult. And speaking of religious wackjobs, the dodgy Mr Sanders is determined to be the saviour of one of the new junior girls.
Falcon Boy
Price: $0.99 USD. (Free until April 30!) Words: 46,590. Language: English. Published: March 14, 2018. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Young adult or teen » Humor
Don’t let stupid win! Dr Don’t Know hates knowledge. He wants to steal the answer to every question ever asked. Only Falcon Boy and Bewilder Bird can save the world from Dr Don’t Know. The bad news is that they have been kidnapped. The good news is that they can’t stay kidnapped for long otherwise this story will never get started.
Out Of This World
Price: $2.99 USD. Words: 101,920. Language: English. Published: February 25, 2018. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Coming of age
Two completely alienated but brilliant teen girls, Torka and Clare, desperately want to escape their mundane lives in a California city. OOTW follows the girls’ occasionally hilarious quest to find social acceptance as graduation approaches and nothing seems to be on the horizon. Complicating things are a couple pressing mysteries. Torka must ultimately choose to play it safe- or risk it all.
Blackwood Relic
Price: $0.99 USD. Words: 13,610. Language: English. Published: February 13, 2018. Categories: Fiction » Young adult or teen » Horror, Fiction » Young adult or teen » Humor
Can Travis and Cassidy stop the evil they've accidentally summoned? In Blackwood Relic, you'll find all the things you enjoy about Andrea's writing, including fast-paced scenes, witty dialogue, creepy settings, and mysteries that will keep you reading into the night. Download it now to begin a new journey!
What Now, Emma Lenford?
Price: Free! Words: 84,990. Language: American English. Published: February 11, 2018. Categories: Fiction » Young adult or teen » Adventure, Fiction » Young adult or teen » Humor
Waking up in a deserted Wisconsin woods surrounded by masked members of a family witch-gang at three a.m. on a school night? Check. Becoming captured by a deeply demented elder alongside the one member of society that you probably despise the most? Yep, check. My life hasn’t been this heart-stopping since I spotted Jon Bon Jovi’s tour bus at the local 7-Eleven.
The Gift
Price: $1.99 USD. Words: 67,830. Language: English. Published: February 9, 2018. Categories: Fiction » Gay & lesbian fiction » Gay, Fiction » Young adult or teen » Humor
How far would you go to save the life of your worst enemy? And what if you're gay and that enemy is straight? The decision this gay teen makes forces gays to hold their heads up higher and even brings some gays out of the closet. If you're straight, this book will show you what is good about being gay. If you are gay this book will make you proud of it.
Fat Cat (Deutsche)
Price: $7.99 USD. Words: 75,830. Language: German. Published: January 18, 2018 by Ryer Publishing. Categories: Fiction » Young adult or teen » Romance, Fiction » Young adult or teen » Humor
Wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu ändern, einen Forscherwettbewerb an der Schule zu gewinnen und ausgerechnet den Jungen zurückzugewinnen, der dir das Herz gebrochen hat? Cat beschließt, sich selbst zum Gegenstand ihrer Forschung zu machen. Und das hat unglaubliche, unbeabsichtigte Nebeneffekte – und führt zu romantischen Verwicklungen, mit denen sie nie gerechnet hätte.
The Curious Mr. Gahdzooks and his Cautionary Tales for Naughty Children
Price: $4.99 USD. Words: 1,750. Language: English. Published: January 5, 2018 by Austin Macauley. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor
When children misbehave, when they do not do as they're told, then usually in this day and age, they’d get away with a small telling off.
High Creek Rising 2: Stand With Me
Price: $2.99 USD. Words: 78,740. Language: English. Published: November 10, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Thriller & suspense » General
High Creek, Texas was the scene of a mass shooting that was mitigated by local law enforcement and brave townsfolk. Now, Sergeant Hightower is back on the road with more Troopers at his command and Titus Keller is drinking and fishing his way through his last year in High School with his buds. Follow a small town novel that captures the charm of country living that'll make you feel at home.
I Choose You
Price: Free! Words: 2,670. Language: English. Published: October 27, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Romance » Short stories
(5.00 from 3 reviews)
Jakes parents thinks he is a potential gay for not having a girlfriend, hanging out with a gay friend and for watching gay porn. What can he do now to prove his parents wrong?
Con Prince of Copenhagen: A Short Story
Price: $2.99 USD. Words: 6,020. Language: English. Published: September 24, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Humor & comedy » Satire
Life dropped teenage American Toby Nielsen cold turkey into a Danish school. Toby has to find a way to get over. His own way. Until he owns Copenhagen. And he has to start now. Because nobody’s born a great con artist. Toby has to make himself into one. Acclaimed for “sharp storytelling”, Diana Deverell brings you a humorous tale of teenage life in an international capital. Buy it today.
The High Dive
Price: $0.99 USD. Words: 1,050. Language: English. Published: September 17, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Humor & comedy » General
Anyone who has experienced swimming lessons will relate to “The High Dive”. In this short story the author brings forth long suppressed memories of the exhilaration and fear associated with the diving from the highest board at the pool.
The Girl and The Ghost
Price: $2.99 USD. Words: 62,460. Language: English. Published: September 16, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Romance, Fiction » Young adult or teen » Humor
Publicity-shy teenager Morgan Parker would love a day free from scandal, but her tabloid-fodder family can't help making idiots of themselves in public. So when a confused - and a little bit gorgeous - ghost by the name of George Sebastian Wallace shows up in her room, Morgan welcomes the distraction from the chaos of her real life.
High Creek Rising
Price: $2.99 USD. Words: 78,340. Language: English. Published: August 12, 2017. Categories: Fiction » Coming of age, Fiction » Young adult or teen » Humor
Texas State Trooper Ryan Hightower and teenage athlete Titus Keller both experience unforeseen tragedies in their lives that force them to draw upon the power of a small town community for strength. As violent incidents erupt in High Creek, they'll form an unlikely friendship and face the unknown together. This accurate depiction of law enforcement and the South follows their dramatic journey.
The Funny Story
Price: Free! Words: 17,060. Language: English. Published: August 9, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Children’s books » Readers / Intermediate
(5.00 from 1 review)
When she entered room 212, the class was literally a mess. The kids were yelling and running, hopping and rolling. She violently slammed the door shut to catch everyone’s attention. She was not by any means big in stature. The middle aged woman standing before them was rather fragile so she had to compensate this weakness with a roaring attitude and voice. “You brainless monkeys!"
My First And Last Time
Series: I'm A Virgin. Price: Free! Words: 1,340. Language: English. Published: July 11, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Humor, Fiction » Romance » Short stories
(4.50 from 6 reviews)
Marcus is a 20 year old virgin. He walks in a bar trying to wash out the memory of his last night weird dream with the booze, when he meets this weird yet funny hot lady. The two engage in a conversation, play games and dares each other, what could go wrong?.....
When Puffy Died
Price: $3.99 USD. Words: 11,570. Language: English. Published: June 27, 2017 by I Heart Book Publishing, LLC. Categories: Fiction » Children’s books » Social Issues / Emotions & Feelings, Fiction » Young adult or teen » Humor
Book Two of Little Peanut’s Wild Ride. It’s an adventure growing up with an over-active mind. Peanut is driven to figure out life and beyond.
Crazy Mad Life
Series: Stage Door, 2. Price: Free! Words: 40,370. Language: English. Published: June 3, 2017. Categories: Fiction » Young adult or teen » Chick Lit, Fiction » Young adult or teen » Humor
Eighteen-year-old Yazmin's life is pretty crazy right now. Her new relationship with her fave star isn't quite what she expects it to be and she seems to be finding herself in one bizarre situation after another. But hey - how many girls can say they've appeared in a music video, partied in a spooky mansion and been through a succession of mad adventures all in the space of a few short weeks?
Fortune Cookies
Price: Free! Words: 1,550. Language: English. Published: June 1, 2017. Categories: Fiction » Fantasy » Contemporary, Fiction » Young adult or teen » Humor
(5.00 from 1 review)
Who hasn't wanted to believe in the little messages found in fortune cookies? When they say 'your luck is about to get better,' or 'you'll have a job promotion,' it is hard not to believe when they're positive improvements. An English couple go to a Chinese restaurant and wonder about their cookies...