Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism

மாயா உயிர், ஆண்டவன், அண்டம்
Price: Free! Words: 3,540. Language: Tamil. Published: July 8, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
A book in Tamil on Spirituality from eastern scriptures. Maya is not a goddess. The Maya is the science personified. May be a first book to examine Gods through science.
Misr Ka Brahmanada Vigyan:Sajeev Brahmanada, Teesra Sanskaran
You set the price! Words: 36,520. Language: Hindi. Published: June 16, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » History » Ancient
Hindi Bhasha Mein Anudit Yeh Pustak, Brahmanda, Srishti, Vigyan Aur Darshan Ki Prakriti Ke Bare Mein Hamari Adhunik Samajh Ke Sath Misr Ki Brahmanada Sambandhi Avadharanaon Ke Vyavaharikata Ka Adhyayan Karti Hai. Misr Ka Brahmanada Vigyan, Manaveey, Sambaddh, Vyapak, Susngat, Tarkik, Vishleshantmak, Aur Tarksangat Hai. Yeh Pustak Apko Srijan Prakriya Ki Misri Avadharana Tatha Sarvabhaumik Urja....
A Cosmologia Egípcia : O Universo Animado, Terceira Edição
You set the price! Words: 34,950. Language: Portuguese. Published: May 30, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » History » Ancient
Esta edição traduzida para a lingua portuguesa examina a aplicabilidade dos conceitos cosmológicos Egípcios para a nossa compreensão moderna da natureza do universo, creação, ciência e filosofia. A cosmologia Egípcia é humanista, coerente, abrangente, consistente e lógica, analítica e racional. Descubra o conceito Egípcio da matriz energética universal e as contagens do processo de criação...
Египетская космология, Живая вселенная,Третье издание
You set the price! Words: 26,980. Language: Russian. Published: May 30, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » History » Ancient
Данное русскоязычное издание повествует о том, как можно применить концепции египетской космологии к современному пониманию природы вселенной, мироздания, науки и философии. Египетское учение о природе всеобъемлюще, логично, рационально и проникнуто гуманизмом. Узнайте больше о египетской концепции матрицы универсальной энергии и процессе мироздания, нумерологии, понятиях двойственности и ....
Cosmología Egipcia : El Universo Animado , Tercera Edición
You set the price! Words: 36,360. Language: Spanish. Published: May 30, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » History » Ancient
Esta edición examina la aplicabilidad de los conceptos cosmológicos egipcios para nuestra comprensión moderna de la naturaleza del universo, creación, ciencia y filosofía. La cosmología egipcia es humanista, coherente, integral, coherente, lógica, analítica y racional. Descubre el concepto egipcio de la matriz energética universal y las explicación del proceso de creación. Lea acerca de la numer..
Egyptian Divinities: The All Who Are the One
You set the price! Words: 49,310. Language: English. Published: April 25, 2017. Categories: Nonfiction » History » Ancient, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
Explains 80 divinities (gods, goddesses), how they interact to maintain the universe and the human being, the Egyptian concept of monotheism, and animal symbolism.
Life is a Script - Science of Spiirituality
Price: Free! Words: 14,490. Language: English. Published: November 24, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
Every life is a script. , we merely act on a prepared script. The proof comes from Eastern Scriptures like Rig , Mahabharat, Puranas. Besides proof for this can be found in several events around us.
Kundalini: Questions and Answers
You set the price! Words: 26,840. Language: English. Published: October 20, 2015 by Institute for Consciousness Research. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
According to Gopi Krishna, humanity has now reached a critical stage in its evolution where those who are concerned with its well-being—spiritual or temporal—need to be aware of the still-unknown laws governing this process. In this book, he answers many basic questions about Kundalini, the super-intelligent agency in our bodies that is guiding our evolution to a higher dimension of consciousness.
தேடல்கள்
Price: Free! Words: 18,370. Language: Tamil. Published: March 10, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
What is Spirituality and what is not? Life and time of selected world renowned Spiritualists. What made them Seekers? What they found in their life time? How they lived and made exit from the world.
Seeking Moksha in a Ford Fiesta
Price: Free! Words: 64,230. Language: English (Indian dialect). Published: December 30, 2014. Categories: Nonfiction » Travel » Road travel, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
(5.00 from 2 reviews)
The author goes on an amazing 3,000-mile road trip through the heartland of India seeking spiritual experiences. His wife, his spiritual guide and another couple accompany him in a borrowed Ford Fiesta. They visit ancient cities and temples, get lost in jungles, endure breakdowns and meet interesting people. A must read for anyone interested in India, its mystical roots and the meaning of life.
Uzakdoğu Bilgeliği (I. Kitap): Aydınlanma Yolu Üzerine Anlatılar
Price: Free! Words: 5,180. Language: Turkish. Published: October 17, 2014. Categories: Nonfiction » Philosophy » Eastern, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
Tasavvuf, aydınlanma, bilgelik ve irfan öğretileri, doğu felsefeleri, sufizm, müslümanlık, hıristiyanlık, musevilik, budizm, zen, şamanizm, hinduizm, kişisel gelişim, spiritüel-ruhsal yollar ve felsefi öğretileri bütünsel bir yaklaşımla birleştirerek, hepsinin özünü okuruna sunan "Anka'nın Kanatları" serisinin -özel ek ile- genişletilmiş giriş kısmı. Sadece e-kitap olarak sunulmaktadır.
Death to Deathless
Price: Free! Words: 51,190. Language: English. Published: August 28, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » Philosophy » Hindu
This book is about spiritual enlightenment and can be helpful to most of the people who want to reach to any conclusion through logic.
Love of Pregnant Ghost
Price: $0.99 USD. Words: 5,650. Language: Simple English. Published: August 18, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
This is not a book of literary excellence, but it can soothe any emotional pain for those who feel disturbed by ghosts and life, war and peace, by the inner torment never stop. Probably not a magician, but through this book, you can do something useful for the ghosts that have not been released, by the way of your salvation, bring peace to them, both for you and your family. On the other hand,
The Oneness of the Eastern Heart and the Western Mind
Price: $0.99 USD. Words: 363,170. Language: English. Published: March 19, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » New Age » Meditation
This historic collection of Sri Chinmoy's university lectures has been released in eBook form to celebrate the 50th anniversary of Sri Chinmoy’s arrival in the West in April 1964. Sri Chinmoy's words are mantras for the modern age, reverberating in our hearts with their timeless and truly life-transforming wisdom.
Meditation Q & A
Price: Free! Words: 37,380. Language: English. Published: February 24, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
Meditation Q & A: Questions submitted to online forums answered by Prahas. As you may know, there are Q & A web sites where people post Qs on any subject, and others answer. One day I thought, ‘why not go online and see if people are asking about meditation?’ Sure enough, they were. Twenty one months later I had answered close to 400 questions.
Kabir Voice December 1999
Price: Free! Words: 13,300. Language: English. Published: January 19, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
Historical publication by Dr.Das for Kabir Association of Canada
Middle Eastern Fortune Telling in Shanghai
Price: $0.99 USD. Words: 1,940. Language: English. Published: November 3, 2012 by West Lake Books. Categories: Nonfiction » Travel » Essays & Travelogues, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
Everywhere in Asia fortune tellers are willing, but not necessarily able, to give meaning to your life. They offer you all sorts of prescient methods from which to choose. One can take the results from any method with a grain of salt or put faith in them and live accordingly. I was a pragmatic naysayer, until fortune telling came home to roost one afternoon in a small restaurant in Shanghai.
What is Reincarnation?
Price: Free! Words: 3,540. Language: English. Published: September 23, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
Reincarnation has not been a topic that is commonly discussed, like Karma or the Soul. Yet, everyone has heard of the term and knows what it means. Or do they? What does Reincarnation really consist of - how does it work? An excerpt from my book "I'll Put 3 Chips On God - just in case there is one". A discussion of Reincarnation, and if such a thing really exists.
Spiritual Teachings for Our Times
Price: Free! Words: 13,720. Language: English. Published: September 19, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Essays, Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism
This book presents a coherent, spiritual world-view based on messages received from Jesus by those who are able to communicate with him, and the teachings of other great ones. Among the many topics covered are the origin of the ego (our false sense of identity), the power of love as an absolute that has no opposites, the meaning of the Garden of Eden story, and how to cultivate intuition.
Celibacy and Spiritual Life
Price: Free! Words: 1,090. Language: English. Published: May 10, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Aging well
Celibacy is not just abstaining from sex. It is the proper utilization of the sexual energy to boost the spiritual progress. There are some esoteric practices that would effectively help us achieve that. When the sexual energy is properly utilized, it would give good health and bring healthy aging.

Related Categories