Nonfiction » History » Revolutionary

La rebelión de Túpac Amaru II: Volumen 2
Series: Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú. Price: Free! Words: 324,730. Language: Spanish. Published: June 7, 2019 by ACUEDI Ediciones. Categories: Nonfiction » History » Latin America / Central America, Nonfiction » History » Revolutionary
En la rebelión de Túpac Amaru II puedes encontrar documentos de archivo transcritos sobre distintos aspectos de la rebelión. Son 6 volúmenes en total organizados temáticamente.
Khi nhà vua đi trốn
You set the price! Words: 100,330. Language: Vietnamese. Published: June 21, 2018. Categories: Nonfiction » History » Revolutionary
Sau khi sự thành công phá ngục Bastille, chế độ quân chủ chuyên chế của Pháp bi phế bỏ. Vua Louis XVI mất quyền hành tuyệt đối khi lập pháp rơi vào tay Hội Đồng Quốc Gia., nhà vua toan tính trốn khỏi Paris tới vùng biêngiời đức đểlập kế hoạch phản cách mạng. Chuyến đi gần trót lọt, nhưng đã bị chặn lại tại Varennes,1 ngôi làng gần biên giới, khởi đầu cho thời kỳ chính trị mưu mô bạo lực đẫm máu.
Freedom Fighters
Price: $0.99 USD. Words: 131,300. Language: English. Published: September 4, 2013 by Canary Press eBooks Limited. Categories: Nonfiction » History » Revolutionary, Nonfiction » True Crime » General crimes
Throughout the course of history, freedom fighters have been many and varied as have the motivations and the successes of the revolutions they attempted and inspired. Whether their beliefs were correct or misplaced, the courage to fight for the cause has always been the common denominator.
The Federalist Papers (Revisited)
Price: $2.99 USD. Words: 215,530. Language: English. Published: June 2, 2015 by A-Argus Better Book Publishers. Categories: Nonfiction » History » American, Nonfiction » History » Revolutionary
America the Great Series: The Birth of a Nation - The Revolutionary Era Volume III