Nonfiction » History » Revolutionary

La rebelión de Túpac Amaru II: Volumen 2
Series: Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú. Price: Free! Words: 324,730. Language: Spanish. Published: June 7, 2019 by ACUEDI Ediciones. Categories: Nonfiction » History » Latin America / Central America, Nonfiction » History » Revolutionary
En la rebelión de Túpac Amaru II puedes encontrar documentos de archivo transcritos sobre distintos aspectos de la rebelión. Son 6 volúmenes en total organizados temáticamente.
Khi nhà vua đi trốn
You set the price! Words: 100,330. Language: Vietnamese. Published: June 21, 2018. Categories: Nonfiction » History » Revolutionary
Sau khi sự thành công phá ngục Bastille, chế độ quân chủ chuyên chế của Pháp bi phế bỏ. Vua Louis XVI mất quyền hành tuyệt đối khi lập pháp rơi vào tay Hội Đồng Quốc Gia., nhà vua toan tính trốn khỏi Paris tới vùng biêngiời đức đểlập kế hoạch phản cách mạng. Chuyến đi gần trót lọt, nhưng đã bị chặn lại tại Varennes,1 ngôi làng gần biên giới, khởi đầu cho thời kỳ chính trị mưu mô bạo lực đẫm máu.