Nonfiction » History » Asian » China

Tôn Tử binh pháp - Từ chiến trường đến thương trường.
Price: $1.99 USD. Words: 58,350. Language: Vietnamese. Published: December 23, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian
Sách đề cập những nghệ thuật, mưu lược, quyết sách giành thắng lợi trên thương trường ; phân tích và ứng dụng gần 100 vấn đề liên quan thương trường và có gần 100 ví dụ hấp dẫn về hoạt động quân sự và hoạt động kinh doanh.
An Essential History of China: Why it Matters to Americans
Price: $6.99 USD. Words: 69,460. Language: English. Published: January 18, 2016. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Politics and Current Affairs » Government
Who are the Chinese people? How do they think? What experiences have shaped their attitudes? Why should it matter to Americans? Dedicated to Peace in the Pacific, An Essential History of China provides critical information for both the American and Chinese people, as well as their leaders, and it prescribes an effective cure for the political illnesses suffered by both

Related Categories