Nonfiction » Business & Economics » Business writing

Cẩm nang làm giàu (tập 1)
Price: Free! Words: 141,530. Language: Vietnamese. Published: January 30, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Business writing
Đất nước ta, dân tộc ta chỉ trở nên hùng mạnh, hạnh phúc khi giàu có. Chứng kiến mỗi ngày biết bao nhiêu người lao vào làm giàu cho quê hương, gia đình, bản thân nhưng thất bại thảm hại thấy thật đắng lòng. Trong những thất bại ấy có những thất bại gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Related Categories