Thirukkural Kurum Maruthuvam
Price: Free! Words: 1,520. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » healthy living, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Diseases / immune system
மருந்து அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் கூறும் இந்த பத்து பாடல்களை புரிந்துகொண்டு வாழ்வில் கடைப்பிடித்தல். வாழ்நாள் முழுமைக்கும் எந்த நோயும் அண்டாமல் வாழலாம். ஒருவேளை தற்போது நோய் கண்டவராக இருந்தால் அனைத்து வகையான நோய்களும் நிச்சயமாக குணமாகும். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவள்ளுவர் எழுதிய மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு, இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப விளக்க உரை எழுத முயற்சி செய்கிறேன்.
The Ocala Pumpkin Run Illustrated
Price: $2.49 USD. Words: 2,410. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Nonfiction » Transportation » Automotive / Antique & Classic, Nonfiction » Transportation » Automobiles
The Ocala Pumpkin Run is one of the best car shows in the southeastern United States. Set in a laid back area deep in Marion County Florida on a farm. The Ocala Pumpkin Run Illustrated is a short pictorial book I put together with pictures of our last trip to the Pumpkin Run. I hope you enjoy it as much as my family and I enjoyed the Pumpkin Run itself.
The Solyndra Scam: Barack Obama's green energy con game
Price: Free! Words: 2,570. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Ecology and Environment, Nonfiction » Politics and Current Affairs » Environmental politics
In 2009 the Obama administration gave $535 million to Solyndra, claiming that it would create 4,000 new jobs. However, instead of creating those 4,000 new jobs, the company went bankrupt. It was later revealed that the company’s shareholders and executives had made substantial donations to Obama’s campaign.
Secret Mars: The Alien Connection
Price: $9.99 USD. Words: 70,690. Language: British English. Published: January 20, 2018. Categories: Nonfiction » New Age » Aliens and UFOs, Nonfiction » Social Science » Conspiracy theories
SECRET MARS presents over 100 photos taken by NASA spacecraft, that show mysterious, geometrically shaped objects on the surface of the Planet Mars. From small things resembling mechanical debris, to huge pyramidal structures, this astounding evidence suggests that Mars was inhabited by an ancient civilization - a discovery that has been ignored by science and kept secret from the world. But why?
Malthus Revisited
Series: Lindsey McCall Medical Mystery. Price: $7.99 USD. Words: 73,500. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Thriller & suspense » Action & suspense
Eighteen-year-old Morgan Gardner did not seem like someone who could save the world--unless you took the time to notice her eyes. And most people didn't. Morgan's exceptional gifts were known only to her and to the animals she could understand better than people. For a long time, she told no one about her nightmares. Embarrassed and afraid that no one would believe her, Morgan waited too long.
The Wishing Well
Price: Free! Words: 42,040. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Young adult or teen » Thriller and Suspense, Fiction » Young adult or teen » Romance
An old well on a mysterious island. A penny thrown in memory of a lost mother. Sometimes, wishes do come true. But at what cost? Daven lost his mother to the Coast Guard the year before, but when a chance wish brings her back, he could never have guessed the chain of events he’d unleashed.
Murder or What You Will
Series: Pitkirtly Mysteries. Price: $0.99 USD. Words: 60,460. Language: British English. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Mystery & detective » Cozy, Fiction » Mystery & detective » Traditional British
Little does Jock McLean realise that an encounter with a pack of dogs and their dog-walker on the beach is only the start of a sequence of events that will lead him to the dark side of Pitkirtly Island and beyond. His friends Christopher, Amaryllis, Dave and Jemima will also become involved before long in a case of murder, fraud, a dog home and an irresponsible vet. The 15th Pitkirtly Mystery.
Neocon 2017
Price: Free! Words: 1,430. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Essay » Business
Neocon 2017 – a review by FEMB board member John Sacks. See: https://magazine.workplace.furniture/2017/06/neocon-2017-reviewed-by-john-sacks/
How to Become an Effective Employee - Time-Tested Global Office Etiquette Tips
Price: $2.99 USD. Words: 19,330. Language: English. Published: January 20, 2018 by Mendon Cottage Books. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Business etiquette
These business etiquette tips are as effective today, as they were when they were implemented in factories, offices, and other work stations, more than 80 years ago and not only are they practical, but they also have plenty of good common sense and horse sense used in their making.
Europe's Money Makers
Price: Free! Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Essay » Business
The largest and most profitable office furniture companies and regions in Europe
Poems. Love,Loss Pain and Joy
Price: $2.99 USD. Words: 7,730. Language: British English. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Poetry » U.K. Poetry
Book of poetry. Many were written as songs and the tunes still bounce around in my head. Many were written as a way to express an emotion that I could never show, in this politically correct world. Whatever you read within these pages, whether you think them childish or naive, just know every word came from a place of truth that we all carry inside us.
The Birthday Party
Price: Free! Words: 1,000. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Humor & comedy » General, Fiction » Urban
(4.00 from 1 review)
A housewife tries to do her best for her child's birthday party. A mother on her own is no match for a dozen kids...
Charon's Quest
Price: $4.99 USD. Words: 52,810. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Urban, Fiction » Young adult or teen » Paranormal
Apollo has had a vision: as the life of each soul flashes before Charon’s eyes, the ferryman ages like an old man. Charon needs to experience his own adventures to become youthful again, or he will soon die. The last thing Charon expects is to fall in love with a mortal woman—someone he can’t take with him. The ferryman is forced to choose between the love of his life and his duties.
Upstaged
Series: Imprints, Book 3. Price: $3.99 USD. Words: 93,960. Language: English. Published: January 20, 2018 by White Star Press. Categories: Fiction » Mystery & detective » Women Sleuths, Fiction » Thriller & suspense » Supernatural
In a world of make-believe, only imprints can uncover the truth
Love Flu (Uncollected Anthology, Issue 15: Heart's Desires)
Price: $0.99 USD. Words: 4,120. Language: English. Published: January 20, 2018 by Soul's Road Press. Categories: Fiction » Fantasy » Urban, Fiction » Fantasy » Contemporary
Isa juggles being a nanny to tween Gretchen, studying for her MBA, and honing her magical cooking skills. Time for romance? Hah! Then Gretchen casts an ill-advised love spell, and Isa’s world gets turned upside down. In ways nobody—including Isa, Gretchen, and Gretchen’s divorced parents—expects. Sounds like everybody’s going to be in need of Isa’s special hot fudge sauce…
In Full Flight
Series: Wings. Price: $2.99 USD. Words: 10,330. Language: Australian English. Published: January 20, 2018 by C.M. Simpson Publishing. Categories: Fiction » Young adult or teen » Urban, Fiction » Young adult or teen » Social Issues
Jack’s dad has a secret—a sad secret. He has never told Jack how he lost his wings. The day he does, Jack’s world changes. And, when someone from his parents’ past comes into their present, they must work out how to stop things from the past happening all over again.
Ragnarök, la novena transición
Price: $7.99 USD. Words: 185,150. Language: Spanish. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Science fiction » Hard sci-fi, Fiction » Science fiction » Utopias & dystopias
La novena transición ya ha comenzado y es ineludible. Nos hallamos inmersos en convulso final de los tiempos, que dará lugar a un mundo nuevo. De nosotros depende como sea ese futuro. Pues el mundo del futuro será un mundo de redes, o no será. La novela completa en un sólo archivo, con todo el material extra para comprender el mundo distópico de "Rangarök, la 9ª transición"
New Addition
Price: $0.99 USD. Words: 120,540. Language: English. Published: January 20, 2018. Categories: Fiction » Fantasy » Urban, Fiction » Young adult or teen » Fantasy
Throw a bunch of teens with super powers into an Academy and what do you get? Total destruction! Follow Jaxson 'Blaze' Walsh as he arrives at a new school and tries his hardest not to burn it to the ground.