Welcome to Smashwords!

[Close]

Nonfiction » Business & Economics » Business mathematics

Phân Tích Định Lượng với Hàm và Thông Số Trong R
Price: $4.99 USD. Words: 36,980. Language: Vietnamese. Published: March 19, 2017. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Decision-making & problem solving, Nonfiction » Business & Economics » Business mathematics
Cẩm nang “PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI HÀM VÀ THÔNG SỐ TRONG R” được thiết kế theo cách mà người đọc có thể tham chiếu nhanh các lệnh thực thi cũng như ví dụ minh họa cho 7 nội dung thống kê phổ biến trong công việc hằng ngày: xử lý dữ liệu cơ bản, các biểu đồ thông dụng, kiểm định thống kê, phân tích phương sai, phân tích hồi quy, một số công cụ Six Sigma, và khai thác dữ liệu văn bản(text mining)...