Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,670. Language: Greek. Published: April 13, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Παρά τα όσα λέγονται πολλοί συμπολίτες μας δεν κατέχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το ελάχιστο εφόδιο που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Σε αυτή την εργασία εντοπίζουμε το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας και παρουσιάζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Ο Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,380. Language: Greek. Published: April 10, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Ελέγχεται η έκταση και η εξέλιξη του αναλφαβητισμού στη χώρα μας, ενώ γίνεται και συγκριτική παράθεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος προσδιορίζονται οι φορείς και οι στρατηγικές που εφαρμόζουν στη χώρα μας με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου.
Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 1,940. Language: Greek. Published: April 10, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων σύμφωνα με τους Freire, Mezirow και Noye – Piveteau, καθώς και οι παραδοχές τους σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.
Το Εκπαιδευτικό Υλικό
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 1,160. Language: Greek. Published: April 9, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πλαίσιο που πρέπει να βασιστούμε για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση.
Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτών στα ΙΕΚ
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 20,750. Language: Greek. Published: April 8, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση που αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών, είναι αναποτελεσματική αν δεν εφαρμοστούν στην πράξη οι βασικές αρχές του σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, αποτελεί το πρώτο βήμα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος επιμόρφωσης.
Το Σχολείο του Μέλλοντος
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,260. Language: Greek. Published: April 8, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Distance & online education
Μια εργασία που αναφέρεται σε ένα διαφορετικό, πιο προσπελάσιμο και δεκτικό στις σύγχρονες απαιτήσεις σύστημα εκπαίδευσης που βασίζεται στις αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
By Θανάσης Βασιλόγιαννης
Price: Free! Words: 2,160. Language: Greek. Published: April 3, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Μια εργασία σχετικά με τις δυσκολίες των ενηλίκων να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δυνατότητες που τους δίνει η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
De la Pobreza al Exito
By Joseadolfo Estrada, Sr
Price: Free! Words: 30,420. Language: Spanish. Published: March 16, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
Cómo disfrutar de paz y prosperidad
From Proposal to Thesis
By Denis Feather
Price: $5.99 USD. Words: 33,670. Language: English. Published: March 14, 2013 by White & MacLean Publishing. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Research
Just been told you’ve got to start on your dissertation? Don’t worry, help is at hand. This book is full of useful advice and tips on how to write your thesis, taking you through the whole process: from getting started and collecting data to handing it in. The information Denis Feather provides here is based on ten years of teaching research methodologies and supervising students at all levels.
Writing Plain English: A Guided Workbook
By John Stonehouse
Price: $0.99 USD. Words: 10,560. Language: English. Published: February 20, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
This workbook is designed to help writers and students cut through the fog of wordiness, recognize the intended basics and thereby remove redundancies from their own writing and from that of others. In a nutshell, writers will be encouraged to say what they mean, using as few words as necessary to convey the exact meaning, and avoiding trivial detail and repetition.
Easy Way To Have Swag: Get Out Of Frustration And Have Some Confidence
By Jeff Barkin
Series: Self-help, Book 9. Price: $4.99 USD. Words: 4,060. Language: English. Published: February 19, 2013 by Stephen Williams. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
Ever wonder why you are still in a bad position in your life? Is it because of your lack of self-confidence and still cannot cope up with the lack of shyness? Well worry no more! This book gives you the few but full of insight ideas to get that swag that you have been craving for! So get this book now and have that needed swag!
Easy Way To Have Your Child Goal-Oriented: Raising Your Child The Right Way
By Jeff Barkin
Series: Self-help, Book 8. Price: $4.99 USD. Words: 4,130. Language: English. Published: February 14, 2013 by Stephen Williams. Category: Nonfiction » Relationships and Family » Parenting
Are you worrying that your child will grow up without any direction and goals for the future? Worry no more! This book shows you how you can let your child point in the right direction and put on to some goals at an early stage by themselves. Get this book now and never worry about your child growing up without any goals in life!
Easy Way To Define Your Success: Achieve It Through Perseverance
By Jeff Barkin
Series: Self-help, Book 6. Price: $4.99 USD. Words: 4,300. Language: English. Published: February 11, 2013 by Stephen Williams. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
Are you looking for ways to have more inspiration to be successful? Are you going for things that sometimes a hindrance to your way to success? Then this book will help you define success and put it into you on your mind and body. Get this book for your quick fix of success definition in you. So grab this book and get the success you want in no time!
Sunflower Diaries: Cryptology Applied to the Karate Kid, Green Lantern, Oedipus, G. I. Joe, the 6 Million Dollar Man, and the Knights Who Say Knee, Volume 15
By Rod Island
Series: Sunflower Diaries, Book 15. Price: Free! Words: 24,020. Language: English. Published: February 9, 2013. Category: Nonfiction » Comics (nonfictional)
Volume 15 is about the theme of Green Lantern, the 6 Million Dollar Man, G. I. Joe, and the Knights Who Say Knee from "Monty Python." It talks about a conceptual Green Lantern Ring. It translates your Family Tree with numbers into a “will” or “inheritance” configured to strengthen your mathematical aura, which powers your ring and and development of intellectual constructs just like in the movie.
محاضرات في علم النفس الجنائي
By Ali Soltani, Sr
Price: Free! Words: 36,330. Language: Arabic. Published: February 9, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
ومن خلال ما استعرضناه نكون قد قدمنا نظرة مغايرة ولو موجزة عن مدى مسؤولية الانسان عن افعاله التي يأتيها مدركا مختارا بغض النظر عن ما يصيبه من عاهات او ما يسمى بالأمراض النفسية وغيرها ما لم يثبت الدليل العلمي تأثيرها على قواه العقلية وارادته الحرة .فالمسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية هي مطالبة الشخص الذي يرتكب محظورا من المحظورات بالجزاء الذي رتبه الشارع على ارتكابه ذللك المحظور .
Awaken The Rich Man In You: Unleash The Secret To Prosperity
By Jeff Barkin
Series: Self-help, Book 5. Price: $4.99 USD. Words: 4,610. Language: English. Published: February 8, 2013 by Stephen Williams. Category: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success
Have you been trying and putting a lot of effort for you to be rich? Are you running out of ideas already? Then this book shows you how you can be rich in no time. Easy Way To Awaken The Rich Man In You helps you bring out the the prosperous and successful mentality in you and help you on your way to richness.
Overcome Your Fears: Remove Them With Reason
By Jeff Barkin
Series: Self-help, Book 4. Price: $4.99 USD. Words: 4,310. Language: English. Published: February 8, 2013 by Stephen Williams. Category: Nonfiction » Self-improvement » Anxieties & Phobias
Do you have phobias and fears that you have been wanting to overcome for so long? This book helps you overcome fear with only logic and reason. It will give you that nice kick to relieve yourself of fear. Easy Way To Overcome Fear will show you how fear can be removed with simple and practical formula. Get this book now and remove your fears!
Change Your Mood At Will In Three Easy Steps: Be A Positive Thinker
By Jeff Barkin
Series: Self-help, Book 2. Price: $4.99 USD. Words: 4,640. Language: English. Published: February 5, 2013 by Stephen Williams. Category: Nonfiction » Self-improvement » Anger management
Are you experiencing wild mood swings once in a while? Is this affecting your relationships of the people around you? Now there is book that solves that for you. Change Your Mood At Will In Three Easy Steps is a book that prevents you to change your mood in an instant and help you control it. Get this book now and see for yourself!
Stop Stress In Three Easy Steps: How To Kill Stress Before Stress Kills You?
By Jeff Barkin
Series: Self-help, Book 1. Price: $4.99 USD. Words: 5,470. Language: English. Published: February 4, 2013 by Stephen Williams. Category: Nonfiction » Self-improvement » Stress Management
Ever feel so stressed and couldn't get a break from it all? Take away that feeling and beat the stress out of you and live better with this book. Beat Stress In Three Easy Steps shows you how to eliminate stress out of your life in simple and yet effective steps. Get this book now and remove stress out of your life forever!
Travel English: Tips to Prevent Communication Headaches on the Road
By David Wagner
Price: $2.99 USD. Words: 15,680. Language: English. Published: February 1, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Adult & continuing education
This book focuses on language options that will help you in international business and travel situations. It encompasses ideas from a linguistic, cultural, managerial and behavioral point of view. All of the concepts introduced are based on common problems Japanese face using English while conducting business and traveling. They are based on my observations over 25 years.